Būgno mazgo pakeitimas

Kai būgno bloko eksploatavimo laikas artėja link pabaigos, ekrano apačioje rodomas būgno mazgą pakeisti raginantis pranešimas. Paspauskite piktogramą ekrano apatiniame dešiniajame kampe.
Būgno blokus laikykite nuo šviesos šaltinių, pvz., tiesioginės saulės šviesos, apsaugotoje vietoje.
Laikant būgno blokus vėsioje, bet greitai sušylančioje patalpoje arba esant kitokiems staigiems temperatūros pokyčiams, blokų viduje formuojasi vandens lašeliai (kondensacija).
Nenuimkite oranžinio apsauginio dangtelio, kol nebus nurodyta tai padaryti toliau aprašytos procedūros metu.
Būgno bloko modelio numerį žr. Keičiamos dalys.
Ekrano apačioje rodomas pranešimas apie būgno mazgo keitimą skirsis, atsižvelgiant į jūsų sutartį.
Kai baigsite keisti būgno mazgą, paspauskite <Uždaryti>.

Būgno bloko keitimo procedūra

Atlikdami toliau aprašytus veiksmus pakeiskite būgno mazgą.
1
Paspauskite mygtuką ant dangčio pagrindinės dalies kairėje pusėje ir atidarykite jį 50 mm ar daugiau.
2
Atidarykite priekinį dangtį.
Dangtį atidarykite laikydami už dešiniojo ir kairiojo kraštų.
3
Lėtai pasukite fiksavimo atleidimo svirtį.
Sukdami fiksavimo atleidimo svirtį būkite atsargūs, kad nesusitrenktumėte rankos į dažų kasetės rankenėlę.
4
Sukite varžtą, kol jis visiškai išsisuks.
5
Laikydami būgno mazgą už rankenėlės, ištraukite būgno mazgą, truputį kilstelėdami jį į viršų.
Kai išimsite būgno mazgą, būkite atsargūs, kad neįkištumėte rankos į angą, ir venkite sąlyčio su dangčio pagrindinės dalies kairėje pusėje vidine puse ir aparatu, kad nenusidegintumėte ar kitaip nesusižeistumėte,
6
Iš pakuotės išimkite naują būgno mazgą.
Šiuo metu nenuimkite apsauginio būgno mazgo dangtelio.
7
Laikykite būgno mazgo apsauginį dangtelį ir sulygiuokite jį su grioveliais pagrindinės aparato dalies viduje.
8
Apsauginį dangtį () laikykite ranka, kaip parodyta paveikslėlyje ir stumkite būgno mazgą į aparatą ().
 
9
Nuimkite būgno mazgo apsauginį dangtelį.
10
Priveržkite varžtą.
11
Lėtai pasukite fiksavimo atleidimo svirtį į vertikalią padėtį.
12
Uždarykite priekinį dangtį ir dangtį pagrindinės dalies kairėje pusėje.
Jei priekinis dangtis neužsidaro, patikrinkite, ar nepamiršote priveržti būgno mazgo varžto, taip pat aptikrinkite fiksavimo atleidimo svirties padėtį.
13
Atlikite toliau nurodytas operacijas naudodami valdymo skydelį.
Paspauskite . Eikite į <Reguliavimas/priežiūra> <Priežiūra> <Inicijuoti pakeitus dalis>. Paspauskite <Taip> pasirinkę <Būgno mazgas>. Įsitikinkite, kad rodoma <Inicijuota.> ir paspauskite <Uždaryti>.
Pakeitę, įdėkite panaudotą būgno bloką į kartu su nauju būgno bloku pateiktą maišelį ir laikykite, kol jo atvyks paimti vietinis įgaliotasis „Canon“ atstovas.
6W24-0H5