MAC adresų nustatymas užkardos parametruose

Galite nustatyti, ar leisti, ar drausti ryšį su įrenginiu, turinčiu konkretų MAC adresą.
1
Paspauskite .
2
Spustelėkite <Nuostatos>  <Tinklas>  <Užkardos parametrai>  <MAC adreso filtras>.
3
Pasirinkite <Siunčiamų filtras> arba <Gaunamų filtras>.
Norėdami apriboti duomenų siuntimą iš aparato į kompiuterį, pasirinkite <Siunčiamų filtras>.
Norėdami apriboti iš kompiuterio gaunamus duomenis, pasirinkite <Gaunamų filtras>.
4
Nustatykite <Filtro naudojimas> į <Įjungt.>, pasirinkite <Numatytoji strategija>, tada spustelėkite <Įregistravimas>.
Srityje <Numatytoji strategija>, pasirinkite <Atmesti>, kad leistumėte ryšius tik su įrenginiais, kurių IP adresai nurodyti <Išimties adresai> kitame veiksme, arba pasirinkite <Leisti>, jei norite atmesti ryšius su jais.
Jei <Atmesti> pasirinkta parametrui <Numatytoji strategija>, apribojimai netaikomi siuntimui į sudėtinius arba transliacijos adresus.
5
Įveskite išimties adresus, tada spustelėkite <Gerai>.
Nurodykite MAC adresus, kuriuos norite nustatyti kaip išimtis ankstesniame veiksme pasirinktai parinkčiai <Numatytoji strategija>.
Galite užregistruoti 100 išimties adresų <Siunčiamų filtras> ir <Gaunamų filtras>.
Išimties adreso redagavimas
4 veiksme rodomame ekrane pasirinkite išimties adresą, kurį norite redaguoti, ir spustelėkite <Redagavimas>, kad būtų rodomas redagavimo ekranas.
6
Paspauskite <Gerai>.
7
Spustelėkite     <Par. keit. taikymas>  <Taip>.
6W24-09E