Tarpinio serverio nustatymas

Galite nustatyti tarpinį serverį, kuris valdytų ryšius vietoj aparato, ir naudoti jį jungdamiesi prie tinklui nepriklausančių įrenginių, pavyzdžiui, naršydami svetainėse. Naudojant tarpinį serverį pagerinama sauga, nes aparatas tiesiogiai nepasiekia už tinklo esančių išteklių. Norint konfigūruoti šiuos parametrus, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) arba „NetworkAdmin“ (tinklo administratoriaus) teisės.

1
Paspauskite .
2
Spustelėkite <Nuostatos>  <Tinklas>  <TCP/IP parametrai>  <Tarp. serverio parametrai>.
3
Nustatykite <Tarp. serverio naudojimas> į <Įjungt.>, sukonfigūruokite reikiamus parametrus ir spustelėkite <Gerai>.
<Serverio adresas>
Įveskite tarpiniui serveriui naudoti skirtą adresą. Nurodykite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio vardą, atsižvelgdami į savo aplinką.
<Prievado numeris>
Įveskite tarpiniam serveriui naudoti skirto prievado numerį.
<Tarp.serverio naudoj. tame pačiame domene>
Pasirinkite <Įjungt.>, jei norite naudoti tarpinį serverį net ryšiui su įrenginiais tame pačiame domene.
<Autentifikavimo nustatymas>
Norėdami naudoti serverio autentifikavimo funkciją, spustelėkite čia ir sukonfigūruokite tapatybės patvirtinimo informaciją. Rodomame ekrane spustelėkite <Įjungt.>, įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, kurie bus naudojami tarpinio serverio autentifikavimui, tada spustelėkite <Gerai>.
4
Spustelėkite     <Par. keit. taikymas>  <Taip>.
6W24-09F