Administratoriaus pranešimų rodymas

 
Galite jutikliniame ekrane rodyti pranešimus vartotojams. Pranešimai gali būti rodomi jutiklinio ekrano apačioje arba atskirame iškylančiajame lange, ir galite pasirinkti, kokį rodymo metodą naudoti, remdamiesi pranešimo ir vartotojų tipu. Kai pranešimas rodomas iškylančiajame lange, tokį patį pranešimą galite rodyti ir nuotolinio vartotojo sąsajos portalo lange. Norint konfigūruoti šiuos parametrus, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) teisės.
1
Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [License/Other]  [Message Board/Support Link].
4
Įveskite pranešimą ir spustelėkite [OK].
[Enable Status Display]
Norėdami parodyti pranešimą jutiklinio ekrano apačioje, pažymėkite žymės langelį ir įveskite pranešimo turinį srityje [Message]. Šį parametrą naudokite veiklos patarimams ir kitiems mažos svarbos pranešimams rodyti.
[Enable Pop-up Window]
Norėdami pranešimą rodyti iškylančiajame lange, pažymėkite žymės langelį ir įveskite pranešimą srityje [Message]. Šį parametrą naudokite didelės svarbos pranešimams rodyti.
[Display]
Pasirinkite iškylančiojo lango rodymo metodą.
[All Times]
Iškylantysis langas rodomas nuolat, o aparato valdyti neįmanoma. Šį pranešimą naudokite tokiems pranešimams kaip apie neveikimą.
[Display When Auto Reset]
Iškylantysis langas rodomas, kai per nurodytą laiko tarpą neatliekama jokių operacijų arba aparatas paleidžiamas iš naujo. Šį pranešimą naudokite tokiems pranešimams kaip apie planinius priežiūros darbus.
[Remote UI]
Jei pažymite žymės langelį, iškylančiajame lange rodomas pranešimas parodomas ir nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puėje.
Pranešimo rodymo atšaukimas
Pažymėkite žymės langelius prie [Enable Status Display], [Enable Pop-up Window] ir [Remote UI]. Jei norite ištrinti ir pranešimo turinį, pašalinkite tekstą, kuris įvestas teksto laukeliuose [Message].
6W24-0C0