Planinių atnaujinimų nustatymas

 
Galite nustatyti, kad aparatas reguliariai tikrintų, ar yra nauja taikoma programinė aparatinė įranga, ir automatiškai atnaujintų aparato programinę aparatinę įrangą.
Šią operaciją gali atlikti tik reikiamas teises turintis vartotojas.
Jei programinės aparatinės įrangos atsisiuntimas neužbaigtas arba neįdiegta atsisiųsta programinė aparatinė įranga, negalima atlikti planinio atnaujinimo.
1
Paleiskite priemonę „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Spustelėkite [Scheduled Update Settings] [Edit...].
5
Pažymėkite žymės langelį ties [Enable scheduled update settings], ir sukonfigūruokite reikiamus parametrus.
[Update Schedule]
[Confirm]
Pasirinkite cikliškumą ([Biweekly] or [Weekly], kasdien ([Sun] to [Sat]), ir laiką). Laikas rodomas 24 valandų formatu. Programinės aparatinės įrangos tikrinimas gali trukti iki 3 valandų nuo nurodyto laiko.
[Apply at]
Pasirinkite laiką, kada diegiama atsisiųsta programinė aparatinė įranga.
[E-Mail]
Įveskite administratoriaus el. pašto adresą. Galite gauti el. pašto pranešimus apie atnaujinimo būklę, kuris siunčiamas iš platinimo serverio.
[Comments]
Įveskite komentarą, kuris bus automatiškai pridėtas prie el. pašto pranešimo. Jei įvestas modelio pavadinimas, galite sužinoti, apie kurio aparato būklę rašoma el. pašto pranešime.
Jei anksčiau atsisiųsta programinė aparatinė įranga neįdiegiama iki planinio atnaujinimo, nevykdomas kitas planinis atnaujinimas.
Jei nustatytas planinis atnaujinimas, programinės aparatinės įrangos atnaujinimas įdiegiamas nurodytu laiku, atsisiuntus naują programinę aparatinę įrangą iš platinimo serverio. Kai ši operacija baigiama, aparatas automatiškai pasileidžia iš naujo.
6
Spustelėkite [Set].
6W24-0AY