„ACCESS MANAGEMENT SYSTEM“ (prieigos valdymo sistemos) naudojimas

„ACCESS MANAGEMENT SYSTEM“ (prieigos valdymo sistemą) naudojančioje aplinkoje galima apibrėžti, kokios funkcijos pasiekiamos kiekvienam teisių lygiui (vaidmeniui), bei sukurti naujus vaidmenis. Tai suteikia tikslesnę vartotojų valdymo kontrolę, nes leidžia jums nurodyti, kurios funkcijos pasiekiamos kiekvienam atskiram vartotojui. Pavyzdžiui, galite uždrausti vartotojui A kopijuoti, o vartotojui B leisti naudoti visas funkcijas. Norėdami įjungti „ACCESS MANAGEMENT SYSTEM“ (prieigos valdymo sistemos) funkcijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  <Valdymo parametrai>  <Licencija/kita>  <ACCESS MANAGEMENT SYSTEM naudojimas>  <Įjungt.>  <Gerai>      <Par. keit. taikymas>  <Taip>
Jei nustatyta parametro reikšmė <Įjungt.>, <Vartotojo autentifik. naudojimas> srityje „Parametrai / įregistravimas“ taip pat nustatoma reikšmė <Įjungt.>. Norėdami parametrui <Vartotojo autentifik. naudojimas> nustatyti reikšmę <Išjungt.>, pirmiausia šiam parametrui nustatykite reikšmę <Išjungt.>.
Jei šią funkciją nustatysite į <Įjungt.>, bus išjungti tokie srities Parametrai / įregistravimas parametrai:
Adresų knygos PIN nustatymas
Restricting New Destinations (Naujų adresatų apribojimas)
Panašius apribojimus galima nustatyti vaidmenims naudojant „ACCESS MANAGEMENT SYSTEM“ (prieigos valdymo sistemą). Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „ACCESS MANAGEMENT SYSTEM administratoriaus vadovas“.
Net jei šį parametrą pakeisite iš <Išjungt.> į <Įjungt.>, toliau pateikiami Parametrai / įregistravimas parametrai automatiškai negrįžta į ankstesnes reikšmes. Rankiniu būdu pakeiskite šiuos parametrus.
Adresų knygos PIN nustatymas
Restricting New Destinations (Naujų adresatų apribojimas)
Norėdami daugiau sužinoti apie sistemos reikalavimus ir tai, kaip kurti ir redaguoti vaidmenis, žr. skyrių „ACCESS MANAGEMENT SYSTEM administratoriaus vadovas“.
6W24-097