Skyriaus ID valdymo parametrų konfigūravimas

Vartotojus galite organizuoti į grupes ir valdyti naudodami skyriaus ID. Vadovaudamiesi toliau aprašoma procedūra sukonfigūruokite skyriaus ID valdymą ir įgalinkite aparatą skaičiuoti, kiek puslapių naudojama spausdinimui ir nuskaitymui.
Įsitikinkite, kas skyriaus ID buvo nustatyti aparate užregistruotiems vartotojams. Vartotojo informacijos registravimas vietiniame įrenginyje
Skyriaus ID valdymas galioja tik vartotojams, kurie užregistruoti vietiniame įrenginyje.
Prisijungus kaip vartotojas su administratoriaus teisėmis, automatiškai priskiriami ir kaip skyriaus ID valdomi sistemos valdytojo ID ir PIN.
Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kiek skyriaus ID galite užregistruoti, skaitykite skyrių Valdymo funkcijos.
1
Spustelėkite .
2
Spustelėkite <Valdymo parametrai>  <Vartotojų valdymas>  <Skyrių ID valdymas>.
3
Paspauskite <Įjungt.>.
Skyrių ID valdymas įjungtas.
Norėdami išjungti skyriaus ID valdymą, spustelėkite <Išjungt.>.
Skyriaus ID ir PIN registravimas
4
Paspauskite <Gerai>.
Puslapių sumų peržiūra
Jei norite peržiūrėti bendrą kiekvieno skyriaus ID sunaudotų puslapių kopijavimui, spausdinimui ir nuskaitymui (įskaitant faksą) skaičių, 3 veiksme parodytame ekrane spustelėkite <Puslapių sumos>. Į puslapių skaičių neįtraukiami tušti puslapiai ir pavyzdžio spausdinimas, naudojamas tikrinant tokius elementus kaip gradacijos reguliavimas.
Prisijungimas naudojant skyriaus ID ir PIN
Vartotoją užregistravus tokiu pačiu vardu kaip ir skyriaus ID, prisijungimo operacijas galima atlikti naudojant registruotą skyriaus ID ir PIN. Vartotojo informacijos registravimas vietiniame įrenginyje
Prisijungimo ekranas gali būti rodomas pradedant operaciją arba pasirinkus funkciją. Nustatymas, kada rodyti prisijungimo ekraną
Prisijungimo paslaugos keitimas
Aparatas prisijungimo paslaugai naudoja funkciją „Vartotojo autentifikavimas“ (asmeninis tapatybės patvirtinimo valdymas). Tačiau išsiuntę SMS prisijungimo paslaugą galite pakeisti į „Skyriaus ID autentifikavimas“. Prisijungimo paslaugų keitimas
6W24-094