Faksogramų siuntimas su „AirPrint“

Galite siųsti faksogramas iš „Mac“ beveik taip pat, kaip spausdindami iš „Mac“.
Sistemos reikalavimai
Kad galėtumėte siųsti faksogramas su „AirPrint“, reikalingas „Mac“ su įdiegta „OS X“ 10.9 arba naujesne operacine sistema.
Tinklo aplinka
Reikalinga viena iš šių aplinkų.
Aplinka, kurioje „Apple“ įrenginys ir aparatas yra prijungti prie to paties LAN
Aplinka, kurioje „Mac“ prijungtas prie aparato naudojant USB
Gali reikėti atnaujinti programinę aparatinę įrangą, kad būtų galima siųsti faksogramas. Programinės aparatinės įrangos naujinimas

Faksogramų siuntimas iš „Mac“

1
Įsitikinkite, kad aparatas įjungtas ir prijungtas prie „Mac“.
Apie tai, kaip tai patikrinti, žr. Tinklo aplinkos nustatymas.
2
Savo „Mac“ kompiuteryje įtraukite aparatą dalyje [System Preferences]  [Printers & Scanners].
Jeigu aparatas jau įtrauktas kaip spausdinimo ar faksogramų siuntimo įrenginys, šios operacijos atlikti nereikia.
3
Atidarykite dokumentą programa ir atidarykite spausdinimo dialogo langą.
Spausdinimo dialogo lango atidarymas įvairiose programose skiriasi. Daugiau informacijos žr. naudojamos programos instrukcijose.
4
Spausdinimo dialogo lange pasirinkite šį aparatą.
Bus rodomi į „Mac“ įtraukti spausdintuvai. Šiuo veiksmu pasirinkite aparato fakso tvarkyklę.
5
Nurodykite adresatą.
6
Spustelėkite [Faksas].
Faksograma pradedama siųsti.
6W24-087