Jei negalima naudoti „AirPrint“

Jeigu „AirPrint“ naudoti negalima, bandykite šiuos sprendimus.
Įsitikinkite, kad aparatas įjungtas. Jeigu aparatas ĮJUNGTAS, pirmiausia jį IŠJUNKITE, tada palaukite mažiausiai 10 sekundžių, vėl ĮJUNKITE ir patikrinkite, ar problema pašalinta.
Įsitikinkite, kad aparatas nerodo jokių klaidos pranešimų.
Įsitikinkite, kad „Apple“ įrenginys ir aparatas yra prijungti prie to paties LAN. Jei aparatas įjungtas, gali užtrukti kelias minutes, kol jis galės užmegzti ryšį.
Įsitikinkite, kad „Apple“ įrenginiuose įgalinta „Bonjour“.
Įsitikinkite, kad aparatas sukonfigūruotas įgalinti operacijas iš kompiuterio net neįvedus jokio skyriaus ID ir slaptažodžio.
Spausdindami įsitikinkite, kad popierius įdėtas į aparatą ir kad aparate yra pakankamai dažų. „AirPrint“ ekrano rodymas
Prieš skenuodami įsitikinkite, kad aparato tinklo sąsajos parametras yra <Įjungt.>. <TCP/IP parametrai>  <Tinklo saito skenavimo naudojimas>
6W24-088