„Google Cloud Print“ vartotojo parametrų konfigūravimas

Sukonfigūruokite šiuos parametrus, kai valdymo tikslais norite susieti naudotojus, autentifikuotus naudojant vartotojo autentifikavimo būdą, su „Google Cloud Print“ užduotimis. Šie parametrai nebūtinai turi naudoti „Google Cloud Print“.
Šiame skirsnyje aprašyta tiek procedūra, kai vartotojas, naudojantis „Google Cloud Print“, jau yra užregistruotas kaip vartotojo registravimo būda naudojantis vartotojas, tiek procedūra, kai vartotojas nėra užregistruotas.

Jei vartotojas jau užregistruotas

Kai parametrus užregistruoja vartotojas

Prisijunkite prie nuotolinės vartotojo sąsajos ir atlikite toliau pateiktą procedūrą, kad užregistruotumėte parametrus.
Paleiskite nuotolinę vartotojo sąsają, spustelėkite [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  nurodykite [E-Mail Address:] dalyje [Google Cloud Print Information].

Kai parametrus užregistruoja administratorius

Užregistruokite parametrus nuotolinės vartotojo sąsajos vartotojų valdymo sistemoje. Vartotojo informacijos registravimas vietiniame įrenginyje

Kai administratorius užregistruoja parametrus naudodamas CSV failą

El. pašto adresus taip pat galima įtraukti redaguojant CSV failą. „Google“ spausdinimo iš debesie el. pašto adresų susiejimas su vartotojais naudojant CSV failą

Jei vartotojas neužregistruotas

Registruodamas vartotoją administratorius turėtų taip pat nurodyti [E-Mail Address:] dalyje [Google Cloud Print Information]. Vartotojo informacijos registravimas vietiniame įrenginyje
Jei nustatytas autentifikavimo būdas [Picture Login] ir nustatyta parametro [User Registration Method:] reikšmė [Register Automatically When Job Is Received] (Tapatybės patvirtinimo funkcijų konfigūravimas), toliau pateikta informacija registruojama kaip vartotojo informacija, kai užduotį atliko paskyra, kurios pavadinimas yra „1vartotojas@pavyzdys.com“.
Vartotojų duomenų bazėje užregistruoti parametrai
Vartotojo vardas: 1vartotojas@pavyzdys.com
Google Cloud Print Settings
Vartotojo vardas: 1vartotojas
Domeno pavadinimas: pavyzdys.com
Prisijungimo naudojant nuotrauką ekrane rodoma informacija
1vartotojas
pavyzdys.com
Kai spausdinate, pasirinkite „1vartotojas@pavyzdys.com“ valdymo skyde, kad prisijungtumėte  pasirinkite <Spausdinti> (Ekranas <Pagrindinis>) pradėkite spausdinimą.
6W24-08A