Tankio reguliavimas

 
Galite aiškiau nuskaityti originalus, rankiniu būdu pritaikydami tankį pagal originalo turinį. Pavyzdžiui, didinant tankį galima lengvai perskaityti smulkius pieštuku užrašytus simbolius.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Skenavimas ir siuntimas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekrane nurodykite adresatą. Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Parinktys>  <Tankis>.
5
Sureguliuokite tankį ir paspauskite <Gerai>.
Paspauskite  , kad sumažintumėte tankį. Paspauskite  , kad padidintumėte tankį.
Fono tankio reguliavimas
Galite siųsti / įrašyti aiškius dokumentus, pvz., kaip laikraščius ar dokumentus su spalvotu fonu. Norėdami automatiškai sureguliuoti fono tankį, paspauskite <Autom.>.
Norėdami rankiniu būdu sureguliuoti fono tankį, paspauskite <Reguliavimas>, o kiekvienos fono spalvos tankį reguliuokite <Kiekv. spalv. reguliavimas>.
6
Paspauskite <Uždaryti>.
7
Paspauskite .
Originalai nuskaitomi ir pradedamas siuntimas / įrašymas.
6W24-06J