Skirtingų formatų originalų siuntimas / įrašymas kartu (skirtingo formato originalai)

 
Galite įdėti į tiektuvą skirtingų formatų originalus ir nuskaityti juos visus iš karto. Dėl to originalų nereikia dėti atskirai.
Galima nuskaityti ne visų formatų originalus. Jei nuskaitoma naudojant netinkamą derinį, galima sugadinti originalus arba popierius gali įstrigti.
Tiektuvas
Skirtingo svorio arba tipo popieriaus vienu metu. Priešingu atveju galima sugadinti originalus arba popierius gali įstrigti.
1
Įdėkite originalus į tiektuvą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Skenavimas ir siuntimas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekrane nurodykite adresatą. Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekranas
4
Jei reikia, nurodykite nuskaitymo parametrus. Originalų nuskaitymo pagrindinės operacijos
5
Paspauskite <Parinktys>  <Skirt. formatų originalai>.
6
Paspauskite <Uždaryti>.
7
Spustelėkite .
Originalai nuskaitomi ir pradedamas siuntimas / įrašymas.
6W24-06S