Gretimų originalo puslapių nuskaitymas ir jų saugojimas / siuntimas dviem atskirais puslapiais

 
Vienu veiksmu gali nuskaityti du gretimus knygos ar žurnalo puslapius ant atskirų puslapių.
Nuskaitydami gretimus knygos puslapius arba susegtus originalo puslapius, dėkite originalą ant ekspozicinio stiklo. Padėkite dokumentą atvaizdu žemyn ir sulygiuokite kampą su viršutiniu kairiuoju ekspozicinio stiklo kampu, kaip parodyta toliau.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Skenavimas ir siuntimas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekrane nurodykite adresatą. Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekranas
4
Jei reikia, nurodykite nuskaitymo parametrus. Originalų nuskaitymo pagrindinės operacijos
5
Paspauskite <Parinktys>  <Book 2 Pages>.
6
Paspauskite <Uždaryti>.
7
Paspauskite .
Originalai nuskaitomi ir pradedamas siuntimas / įrašymas.
6W24-06U