Saugos priemonių įgyvendinimas

Aparatas gali būti naudojamas veiksmingiau, jei jame išsaugomi svarbūs duomenys ir per jį dalijamasi informacija. Be to, taip padidėja aparato, kaip informacijos ištekliaus, vertė.
Aparate įdiegtos įvairios funkcijos saugumui padidinti, pavyzdžiui, apsauga nuo informacijos atskleidimo, neteisėtos prieigos ir konfidencialios informacijos apsauga.
Naudodami visas šias saugos funkcijas aparatu naudositės saugiau.
6W24-0JA