Antrinės linijos IPv4 adreso nustatymas

Pasirinkus <Sąsajos pasirinkimas>, galima nustatyti belaidžio LAN (antrinės linijos) IP adresą dalyje <Šalutinės linijos parametrai>.
Su antrine linija galima naudoti tik IPv4 adresus.
1
Paspauskite .
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai>.
3
Paspauskite <IP adreso parametrai> ir nustatykite belaidžio LAN (antrinės linijos) IP adresą.
Taip pat galite nustatyti automatinį priskyrimą ir rankinį įvedimą. Nustačius abu ir nustačius <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> kaip <Išjungt.>, rankiniu būdu įvestas IP adresas naudojamas, kai nepavyksta automatiškai nuskaityti IP adreso.
Automatinis IP adreso priskyrimas naudojant DHCP
Paspauskite <DHCP>. Pasirinkite šį elementą pagal belaidžio LAN aplinką.
Jei pasirinkta <DHCP>, ryšys atliekamas siekiant patikrinti, ar teikiamos tinklo paslaugos, neatsižvelgiant į tai, ar aplinkoje galima naudoti DHCP. Jei nenaudojate DHCP, rekomenduojama panaikinti šio elemento žymėjimą.
Rankinis IP adreso įvedimas
1
Patvirtinkite, kad <DHCP> žymėjimas panaikintas.
Jei jis pasirinktas, žymėjimą panaikinkite paspaudę mygtuką.
2
Įveskite IP adresą ir potinklio kaukę.
Paspauskite kiekvieną mygtuką ir įveskite reikiamą parametrą.
4
Paspauskite <Gerai>.
5
Paspauskite   <Taip>.
Belaidis LAN (antrinė linija) negali prisijungti prie kitų tinklų per maršrutizatorių.
6W24-00S