Eterneto parametrų nustatymas

Ethernet yra standartas, nustatantis ryšio metodus LAN tinkle. Paprastai ryšio sistema (pusiau dvikryptis / visiškai dvikryptis) ir eterneto tipas (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) gali būti nustatomas automatiškai. Tai galite nustatyti atskirai, perjungdami nustatymą į rankinį režimą. Prireikus registruokite parametrus.
1
Paspauskite .
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Tinklas>  <Eterneto tvarkyklės param.>.
3
Nustatykite eterneto parametrus.
Įprastai paspauskite <Įjungt.> dalyje <Automatinis aptikimas>. Ryšio sistema ir eterneto tipas aptinkami ir automatiškai konfigūruojami.
Eterneto parametrų nustatymas rankiniu būdu
1
Paspauskite <Išjungt.> dalyje <Automatinis aptikimas>.
2
Pasirinkite ryšio sistemą.
 <Pakait. dvipusis ryšys>
Pakaitomis atlikite siuntimo / priėmimo funkcijas. Pasirinkite tai, kai prijungtame maršrutizatoriuje nustatytas pusiau dvikryptis ryšys.
 <Vienlaikis dvipus. ryšys>
Vienu metu atlikite siuntimo / gavimo funkcijas. Pasirinkite tai kaip bendrąją taisyklę.
3
Pasirinkite eterneto tipą.
Pasirinkite <10BASE-T>, <100BASE-TX> ar <1000BASE-T> dalyje <Eterneto tipas>.
4
Paspauskite <Gerai>.
5
Paspauskite   <Taip>.
6W24-00W