SMB parametrų nustatymas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip nurodyti naudotinus parametrus, kai aparatas prisijungia prie tinklo kaip SMB klientas.
1
Paspauskite .
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Tinklas>  <TCP/IP parametrai>  <SMB kliento parametrai>.
3
Nurodykite reikiamus parametrus.
<Autentifikavimo tipas>
Pasirinkite autentifikavimo protokolo versiją. Pasirinkite <NTLMv1> ar <NTLMv2> pagal paskirties SMB serverį. Taip pat galite pasirinkti abu.
<SMB parašo reikalavimas jungiantis>
Norėdami paprašyti SMB paketo parašo prisijungdami prie SMB serverio, paspauskite <Įjungt.>.
<Šifravimo reikalavimas jungiantis>
Norėdami paprašyti prisijungimo prie SMB v3.0 šifruoto ryšio prisijungdami prie SMB serverio, paspauskite <Įjungt.>.
<Skirtasis laikas>
Nustatykite laiką, kol SMB ryšio adresatas reaguos.
Siunčiant į SMB serverį, tinklo ryšys nutrūko arba serverio atsakas buvo lėtas, todėl aparato laukimo laikas baigėsi anksčiau nei buvo galima išsiųsti ar persiųsti duomenis. Jei taip atsitinka, galite išvengti delsos, padidindami laukimo laiką.
4
Paspauskite <Gerai>.
5
Paspauskite <SMB kliento versijos nurodymas> ir pasirinkite SMB kliento naudojamą SMB versiją.
6
Paspauskite <Gerai>.
7
Paspauskite   <Taip>.
Kai <Šifravimo reikalavimas jungiantis> nustatyta kaip <Įjungt.>, aparatas gali prisijungti tik prie SMB serverių, palaikančių SMB v3.0 šifruotą ryšį. Kai <1.0> ir <2.0> nustatyta kaip <Įjungt.> dalyje <SMB kliento versijos nurodymas>, bet <3.0> ne nustatyta kaip <Įjungt.>, aparatas negali prisijungti prie SMB serverių, nepalaikančių SMB v3.0 šifruoto ryšio.
Naudokite tą pačią SMB versiją su SMB serveriu ir SMB klientu. SMB negalima naudoti, jei versijos skirtingos.
Priklausomai nuo tinklo parametrų, siunčiant į SMB serverį gali būti rodoma klaida. Tokiu atveju nustatykite laiką dalyje <Skirtasis laikas>.
6W24-010