Ryšio nustatymas naudojant WPS PIN kodo režimą

Kai kurie WPS („Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka) maršrutizatoriai nepalaiko mygtuko režimo. Tokiu atveju tinklo įrenginyje registruokite aparato generuotą PIN kodą.
PIN kodo generavimas aparate
1
Paspauskite .
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Tinklas>  <Belaidis LAN>  <Belaidžio LAN parametrai>  <WPS PIN kodo režimas>.
PIN kodas generuotas.
PIN kodą užregistruokite belaidžiame maršrutizatoriuje.
Užregistruokite PIN kodą per dvi minutes nuo jo generavimo. Daugiau informacijos žr. tinklo įrenginio instrukcijoje.
1
Pasiekite belaidį maršrutizatorių kompiuteryje.
2
Atverskite WPS PIN kodo įvedimo ekraną.
3
Generuotą PIN kodą užregistruokite belaidžiame maršrutizatoriuje.
Aptikus belaidžio LAN maršrutizatorių ir atlikus konfigūravimą, rodomas ekranas <Prijungta.>
Jei belaidis maršrutizatorius nustatytas naudoti WEP autentifikavimą, gali nepavykti nustatyti ryšio naudojant WPS.
6W24-00E