Tiektuve įstrigęs popierius

Peržiūrėkite ekrane popieriaus strigties vietą ir vykdykite toliau aprašytą originalo ištraukimo procedūrą.
Šiuos veiksmus reikia atlikti tik tuomet, kai naudojamas imageRUNNER 2425i.
1
Išimkite visus originalus iš originalų tiekimo dėklo.
2
Patikrinkite, ar originalas įstrigo tiektuvo dangtyje.
Patraukite svirtelę ir atidarykite tiektuvo dangtį.
Jeigu originalas įstrigęs, švelniai ištraukite jį rodyklės kryptimi.
3
Patikrinkite, ar originalas įstrigo originalo išvesties dėkle.
Sukite žalią rankenėlę prieš laikrodžio kryptį.
Jeigu originalas įstrigęs, švelniai ištraukite jį rodyklės kryptimi.
4
Patikrinkite, ar originalas įstrigo vidiniame tiektuvo dangtyje.
Atidarykite vidinį tiektuvo dangtį.
Jeigu originalas įstrigęs, švelniai ištraukite jį rodyklės kryptimi.
Uždarykite vidinį tiektuvo dangtį.
5
Ištraukę visus įstrigusius originalus, uždarykite tiektuvo dangtį.
6
Pakelkite tiektuvą ir patikrinkite, ar ten yra įstrigęs originalas.
Pakelkite tiektuvą ir patikrinkite rodomą padėtį.
Jeigu originalas įstrigęs, švelniai ištraukite jį rodyklės kryptimi.
7
Tiektuvą grąžinkite į pradinę padėtį.
Toliau vykdykite ekrane rodomas instrukcijas, kad nepertraukiamai tęstumėte operaciją arba toliau šalintumėte įstrigusį popierių.
Uždarydami tiektuvą saugokitės, kad jūsų akių nepasiektų per ekspozicinį stiklą sklindanti šviesa.
6W24-0J8