Tilleggsutstyr

Maskinens funksjonalitet kan utvides ved å installere tilleggsutstyr. Installer tilleggsutstyret som dekker dine behov.

Cassette Feeding Module-AK

Lar deg legge til en papirskuff. Når du legger papir av ulik størrelse i de ekstra papirskuffene, reduserer dette behovet for å bytte papir.

Papirskuff 2 Grunnleggende metode for innlegging av papir

Legge inn papir.

Deksel på venstre side av papirskuff 2

Åpne dette dekselet når du skal fjerne en papirstopp inni maskinen. Papirstopp i hovedenheten eller den indre etterbehandleren
Hvis du vil ha informasjon om kombinasjonen av ekstrautstyr som kan installeres på maskinen, må du kontakt en lokal, autorisert Canon-forhandler.
6W27-0L0