Angi papirformat og -type i papirskuffen

1
Legg papiret i papirskuffen. Grunnleggende metode for innlegging av papir
Hvis <Bekreft når det legges papir i papirskuff> er satt til <På>, vises <Papirinnstillinger>-skjermbildet når papirskuffen settes inn i maskinen. <Bekreft når det legges papir i papirskuff>
Hvis <Bekreft når det legges papir i papirskuff> er satt til <Av>, trykker du på   <Preferanser> <Papirinnstillinger>  <Papirinnstillinger> for å vise <Papirinnstillinger>-skjermbildet.
2
Sjekk papirstørrelsen som vises.
Papirkildene er representert med følgende ikoner. Merk at papirkildeindikasjoner varierer avhengig av de installerte alternativene.
: Papirskuff 1
: Papirskuff 2
Hvis vist papirstørrelse er forskjellig fra innlastet papirstørrelse, kan ikke papiret legges i riktig. Legg inn papiret igjen.
3
Hvis papirformatet/typen som vises, er forskjellig fra papirformatet/typen som er lagt inn, <Innstille>.
4
Velg papirformatet, og trykk på <Neste>.
5
Velg papirtypen, og trykk på <OK>.
Hvis papirtypen som er lagt inn, ikke vises, trykker du på <Detaljert innst.> for å velge fra en liste.
Hvis papirtypen på papiret du har lagt inn, ikke er oppført på skjermbildet for detaljert innstilling, kan du registrere det på papirtypelisten. Papirtype kontrollinnstillinger
6
Trykk på <OK>.
6W27-029