Registrere en gruppe med en ettrykksknapp

Destinasjoner som er registrert med ettrykksknapper, kan kombineres til en gruppe og registreres som en destinasjon.
1
Trykk på <Mott./vidr.s.- innstillinger>. <Hjem>-skjermbilde
2
Trykk på <Lagre 1-trykks>.
3
Velg ettrykksknappen du vil registrere, og trykk på <Lagre/rediger>.
4
Trykk på <Gruppere>.
5
Trykk på <Navn>  angi gruppenavnet, og trykk på <OK>.
6
Trykk på <1-trykks navn>  angi ettrykksknappen som skal vises, og trykk på, and press <OK>  <Neste> .
7
Velg destinasjonene du vil registrere i en gruppe.
Hvis du vil velge en destinasjon fra en trykknapp, trykker du på <Legg til fra 1-trykks>  velg en destinasjon  trykk på <OK>.
8
Trykk på <OK>  <Lukk>.
6W27-03A