Holde mottatte dokumenter private

 
Denne funksjonen er for å lagre mottatte dokumenter som samsvarer med spesifikke betingelser, på det spesifiserte lagringsstedet (konfidensiell faksinnboks). Den konfidensielle faksinnboksen inneholder flere bokser, og hver boks kan beskyttes med passord. Ved å spesifisere betingelser som lagre alle dokumenter fra Firma A i Boks 10, kan du bare sjekke dokumentene du trenger tilgang til. Denne funksjonen lar deg også forhindre uvedkommende fra å se konfidensielle dokumenter utilsiktet ved å angi et passord. Når Behandler/data-indikatoren på kontrollpanelet lyser konstant grønt, følger du fremgangsmåten nedenfor for å sjekke / skrive ut lagrede dokumenter.
For å bruke denne funksjonen
Noen innstillinger, som lagringssted og passord for dokumenter, må registreres på forhånd.
1
Trykk på <Faks/I-faks innboks>. <Hjem>-skjermbilde
2
Trykk på <Konfid. faksinnboks>.
3
Velg boksen der dokumentene lagres.
Hvis passordet er angitt for boksen, vises skjermen der du blir bedt om å angi passordet. Skriv inn passordet, og trykk på <OK>.
En liste over lagrede dokumenter vises.
4
Velg dokumentet som skal skrives ut, og trykk på <Skriv ut>.
Hvis du trykker på <Detaljer>, kan du sjekke informasjon om dokumentet, inkludert avsendernavn og antall mottatte sider.
Hvis du trykker på <Vis bilde>, kan du sjekke dokumentinnholdet og velge og slette sider.
Hvis du trykker på <Slette>  <Ja> slettes dokumentet. Du kan ikke slette flere dokumenter samtidig. Hvis du vil slette flere dokumenter, må du velge og slette ett dokument om gangen.
Du kan ikke skrive ut flere dokumenter samtidig. Hvis du vil skrive ut flere dokumenter, velger du og skriver ut ett dokument om gangen.
5
Trykk på <Start utskrift>.
Hvis du vil slette dokumentet som skrives ut <Slette fil etter utskrift> før utskrift.
Utskriften starter.
TIPS
Du kan angi at URL-adressen til lagringsstedet skal mottas via e-post når du mottar dokumenter. Ved å skrive inn URL-adressen i adressefeltet til en nettleser, kan du sjekke innholdet i dokumenter fra datamaskinen din via det eksterne brukergrensesnittet. <Innstill/lagre konfidensielle faksinnbokser>
Hvis du registrerer et nivå for Konfidensiell faksinnboks til <Personlig>/<Delt>-knappen, blir utføring av operasjoner raskt og effektivt.
6W27-05F