Unitatea principală

Nume
Canon imageRUNNER 2425i / 2425
Tip
Desktop
Rezoluţie pentru citire
600 dpi × 600 dpi
300 dpi × 600 dpi
300 dpi × 300 dpi
Rezoluţie pentru scriere
600 dpi × 600 dpi
Număr de tonuri
256
Documente originale acceptate
Dimensiuni ale documentelor originale
Până la 297,0 mm x 431,8 mm
Tipuri de documente originale
Foaie şi carte
Dimensiuni de originale detectabile automat
A3, A4, A4R
Dimensiune copie/hârtie copie
Formate de hârtie
Margine
Sus: 3,0 mm
Stânga: 3,0 mm
Dreapta: 3,0 mm
Jos: 3,0 mm
Greutatea hârtiei
Sertar pentru hârtie: 64 g/m² - 90 g/m²
Tava universală: 60 g/m² - 157 g/m²
Tip hârtie
Timp de încălzire*1
După pornire
Când opţiunea <Setări Pornire rapidă pt.alimentarea generală> este setată la <Pornit>: 12 secunde sau mai puţin*2
Când opţiunea <Setări Pornire rapidă pt.alimentarea generală> este setată la <Oprit>: 70 secunde sau mai puţin*3
Revenirea din modul hibernare
10 secunde sau mai puţin
Timp de ieşire a primei copii
7,4 secunde
Viteză copiere*4
(A4 simplă, 100%)
25 foi/minut
Mărire
Dimensiune normală a hârtiei
Acelaşi raport: 1:1 ±0,5%
Mărire: 141%, 200%, 400%
Micşorare: 70%, 50%, 25%
Zoom
25% la 400% (în incremente de câte 1%)
Sistem/capacitate de alimentare a hârtiei
Sertar pentru hârtie
300 foi (64 g/m²) / 260 foi (75 g/m²) / 250 foi (80 g/m²) / 120 foi (90 g/m²) x 1
Tavă universală
A5, A5R, STMT, STMTR:
100 foi (60 g/m² / 64 g/m² / 75 g/m²) / 80 foi (80 g/m²) / 50 foi (90 g/m²) x 1
A4, A4R, B5, B5R, LTR, LTRR:
100 foi (60 g/m² / 64 g/m² / 75 g/m²) / 80 foi (80 g/m²) / 50 foi (90 g/m² / 105 g/m² / 157 g/m²) x 1
A3, B4, 11"x17", LGL:
50 foi (60 g/m² / 64 g/m² / 75 g/m² / 80 g/m² / 90 g/m² / 105 g/m² / 157 g/m²) x 1
Folii transparente:
50 foi x 1
Plicuri:
10 foi x 1
Etichete:
1 foaie x 1
Copii multiple
9999 de foi
Sursă de alimentare
220 V - 240 V c.a., 50/60 Hz, 2,7 A
Consum de energie
Consum maxim de energie
1500 W
Când aparatul se află în modul hibernare
1,0 W
Când întrerupătorul general este oprit
Când opţiunea <Setări Pornire rapidă pt.alimentarea generală> este setată la <Pornit>: 1,0 W
Când opţiunea <Setări Pornire rapidă pt.alimentarea generală> este setată la <Oprit>: 0,4 W
Dimensiuni
(l x A x Î)
imageRUNNER 2425i
626,6 mm x 691,9 mm x 615,6 mm
imageRUNNER 2425
626,6 mm x 664,4 mm x 516 mm
Greutate
(Cartuşul de toner este exclus)
imageRUNNER 2425i
Aproximativ 39,2 kg
imageRUNNER 2425
Aproximativ 34,2 kg
Spaţiu de instalare
(l x A)
imageRUNNER 2425i
925 mm x 691,9 mm (când tava universală este extinsă)
imageRUNNER 2425
925 mm x 664,4 mm (când tava universală este extinsă)
Capacitate memorie
RAM: 2 GB
eMMC: 30 GB
Capacitatea de ieşire a tăvii interioare
Imprimarea pe 1 faţă
A4, B5, LTR: 250 foi (de la 60 g/m² până la 80 g/m²)
A3, A4R, A5, A5R, B4, B5R, 11"x17", LGL, LTRR, EXEC, STMT, STMTR, 8K, 16K, 16KR, format personalizat (de la 95,0 mm x 139,7 mm până la 297,0 mm x 431,8 mm): 100 foi (de la 60 g/m² până la 80 g/m²)
*1 Timpul de activare poate varia în funcţie de mediu şi de condiţiile de utilizare a aparatului.
*2 Dacă opţiunea <Setări Pornire rapidă pt.alimentarea generală> este setată la „Pornit”, sunt necesare 4 secunde până la disponibilizarea funcţionării tastelor de pe ecranul tactil, de la punerea sub tensiune a aparatului. În funcţie de situaţie, aparatul nu porneşte rapid.
*3 Durează 60 de secunde sau mai puţin până la disponibilizarea funcţionării tastelor de pe afişajul panoului tactil. În funcţie de situaţie, aparatul nu porneşte rapid.
*4 Viteza de copiere pe hârtie simplă format A4 la imprimarea pe o faţă se măsoară în timpul copierii continue. Vitezele de copiere variază în funcţie de rezoluţie, tipul şi formatul hârtiei, precum şi de direcţia de alimentare a hârtiei. Vitezele de copiere pe formate mai mici de hârtie pot fi mai mici. În plus, aparatul poate avea perioade de nefuncţionare sau poate micşora viteza de copiere în mijlocul unui tiraj de copiere continuă pentru a regla temperatura din interior sau a menţine calitatea optimă de imprimare.
6W28-0KS