Vizualizarea manualului Ghidul utilizatorului

Această secţiune descrie semnele, butoanele, ecranele şi alte elemente utilizate în Ghidul utilizatorului. Avertismentele şi atenţionările sunt prezentate, de asemenea, în „Instrucţiuni importante de siguranţă” din manualul „Punerea în funcţiune”, inclus împreună cu aparatul. Consultaţi şi aceste instrucţiuni.
Marcaje
Precauţii cu privire la securitate, restricţii şi precauţii cu privire la manipularea aparatului, sfaturi folositoare şi alte informaţii sunt indicate folosind semnele de mai jos.
 
Indică un avertisment referitor la operaţiuni care, dacă nu sunt realizate corect, pot duce la decesul sau rănirea unor persoane. Pentru a utiliza aparatul în siguranţă, fiţi mereu atent la aceste avertismente.
Indică o operaţie care nu trebuie executată. Citiţi cu atenţie aceste articole şi aveţi grijă să nu executaţi operaţiile prezentate.
Indică cerinţe şi restricţii operaţionale. Citiţi cu atenţie aceste articole pentru a exploata corect aparatul şi pentru a evita deteriorarea acestuia sau a altor bunuri.
Indică o clarificare a unei operaţii sau conţine explicaţii suplimentare referitoare la o procedură.
SFATURI
Indică funcţii folositoare sau sfaturi pentru folosirea aparatului.
Taste şi butoane
Tastele de pe panoul de control şi butoanele afişate pe ecranul computerului sunt indicate după cum urmează.
Tip
Exemplu
Taste de pe panoul de control
Butoane de pe afişajul panoului tactil*
<Setări funcţie>
<Anulare>
Butoane şi alte interfeţe text afişate pe ecranul calculatorului
[Preferences]
[OK]
* Operaţia de atingere a unui buton de pe afişajul panoului tactil este indicată ca „Apăsaţi” în Ghidul utilizatorului.
Ecranul
Ecranele utilizate în Ghidul utilizatorului pot să difere de afişarea ecranului de la aparat, în funcţie de model, echipament opţional şi versiune.
În funcţie de sistemul de operare pe care îl utilizaţi, o porţiune din conţinutul ecranului indicat poate să difere de cel de pe computerul dvs.
Conţinutul ecranului pentru drivere şi software poate să difere datorită actualizărilor versiunii.
Ilustraţii
Ilustraţiile utilizate în manualul Ghidul utilizatorului sunt din „imageRUNNER 2425i” cu următoarele opţiuni instalate, dacă nu se menţionează în mod special altceva.
Cassette Feeding Module-AK
6W28-0L4