Selectarea automată a sursei de hârtie adecvate pentru o anumită funcţie

Sursele de hârtie pentru care opţiunea <Selectare auto sursă hârtie> este setată la <Pornit> se vor selecta automat dacă opţiunea <Selectare hârtie> este setată la <Auto>. Sursele de hârtie pentru care opţiunea <Selectare auto sursă hârtie> este setată la <Oprit> nu se vor putea selecta decât manual.
Pentru selectarea automată a sursei de hârtie, pentru fiecare sursă de hârtie trebuie să fie selectat unul dintre următoarele tipuri de hârtie.
Dacă opţiunea <Luaţi în cons. tipul hârtiei> este setată la <Pornit>
Imprimare pe 1 faţă: Subţire, Simplă, Reciclată
Imprimare pe 2 feţe: Subţire*1, Simplă, Reciclată
Dacă opţiunea <Luaţi în cons. tipul hârtiei> este setată la <Oprit>
Imprimare pe 1 faţă: Subţire*1, Simplă, Reciclată, Grea*1, Color*1 (cu alb)
Imprimare pe 2 feţe: Subţire*1, Simplă, Reciclată, Grea*1, Color*1 (cu alb)
*1 Sunt disponibile numai tipurile de hârtie care poate fi imprimată pe ambele feţe. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Hârtie disponibilă pentru copiere/imprimare faţă-verso.
Dacă raportul de copiere este setat pe <Auto>, sursa de hârtie nu se va selecta automat.
Dacă s-a setat unul dintre următoarele moduri, sursa de hârtie nu se va selecta automat.
Broşură
N pe 1, Copiere Card ID
Sortare cu rotire, Rotire şi grupare
Trebuie să selectaţi cel puţin o sursă de hârtie. Oricum, nu se poate seta numai tava universală pe <Pornit>.
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>  <Selectare auto sursă hârtie>.
3
Selectaţi funcţia.
<Alta> vă permite să efectuaţi setări pentru o sursă de hârtie utilizată pentru imprimarea rapoartelor.
4
Selectaţi <Pornit> pentru fiecare sursă de hârtie care doriţi să fie selectată automat.
Dacă aţi selectat <Copiere> în etapa 3
Setaţi dacă se ia în considerare tipul hârtiei.
Dacă selectaţi caseta <Luaţi în cons. tipul hârtiei>: când sursa de hârtie curentă rămâne fără hârtie, copierea se opreşte chiar dacă în altă sursă de hârtie este încărcată hârtie cu acelaşi format, cu excepţia situaţiei în care tipul de hârtie este acelaşi. Apăsând din nou pe  se va afişa ecranul de selectare a hârtiei.
Dacă deselectaţi caseta <Luaţi în cons. tipul hârtiei>: când sursa de hârtie curentă rămâne fără hârtie, se efectuează automat comutarea sursei de hârtie şi copierea continuă dacă o altă sursă de hârtie este încărcată cu hârtie cu acelaşi format, indiferent de tipul hârtiei.
Dacă aţi selectat <Imprimantă> în etapa 3
Setaţi dacă plasaţi mai multe surse de hârtie într-un grup. Dacă s-a specificat gruparea surselor de hârtie, selectarea sursei de hârtie se efectuează automat în cadrul unui grup, atunci când imprimaţi specificând oricare dintre sursele de hârtie care aparţin acelui grup. Pentru a specifica gruparea surselor de hârtie, selectaţi caseta <Utiliz. grup>, apăsaţi <Modificare> pentru a selecta un grup în care doriţi să plasaţi fiecare sursă de hârtie şi apăsaţi <OK>.
Dacă se termină hârtia în timpul imprimării şi există hârtie cu acelaşi format aşezată orizontal (A4R sau LTRR) într-o altă sursă setată pentru selectare automată, operarea diferă conform funcţiei, aşa cum se indică mai jos.
<Copiere>, <Imprimantă> şi <Acces. fişiere stocate>: Aparatul opreşte imprimarea fără să comute la o sursă de hârtie aşezată orizontal.
Alte funcţii decât cele de mai sus: Aparatul comută la o sursă de hârtie aşezată orizontal şi continuă imprimarea.
5
Apăsaţi <OK>  <OK>.
6W28-02H