Restricţii privind combinarea funcţiilor

În tabelele următoare sunt prezentate combinaţiile de setări disponibile când doriţi să setaţi mai multe funcţii simultan.

Funcţii care nu pot fi utilizate în combinaţie

„Funcţii care nu pot fi utilizate în combinaţie” indică următoarele:
Funcţii care nu pot fi setate deoarece butoanele corespunzătoare sunt estompate atunci când este setată funcţia din coloana din stânga.
Funcţii care nu pot fi setate deoarece butoanele corespunzătoare nu sunt afişate (în funcţie de produsele opţionale disponibile pentru utilizare) când este setată funcţia din coloana din stânga.
Funcţii care nu pot fi setate în combinaţie cu funcţia din coloana din stânga, deoarece apare un mesaj când s-a apăsat  şi copierea nu porneşte.
Funcţii care nu pot fi setate în combinaţie cu funcţia din coloana din stânga deoarece apare un mesaj pe ghidul de operare al afişajului panoului tactil, iar copierea porneşte fără ca funcţiile presupus setate să fie activate. (Exemplu: Dacă aţi selectat şi aţi încercat să copiaţi pe hârtie la care nu poate fi aplicat modul de finisare.)
Funcţii care nu pot fi setate în combinaţie cu funcţia din coloana din stânga, deoarece nu poate fi selectată sursa de hârtie care conţine hârtia de utilizat pentru copiere.

Funcţii care au prioritate când sunt setate ultimele

„Funcţii care au prioritate când sunt setate ultimele” indică:
Funcţia pe care aţi setat-o ultima este activată, iar funcţia pe care aţi setat-o prima este anulată sau butoanele pentru ele sunt estompate când funcţia din coloana din stânga este setată în combinaţie cu aceste funcţii.
Pentru informaţii despre dimensiunile şi tipurile de hârtie care pot fi utilizate cu modurile <2-Feţe>, <Finisare> şi <Broşură>, consultaţi Hârtie admisibilă.
Pentru informaţii despre produsele opţionale necesare pentru a utiliza fiecare funcţie, consultaţi Echipamente opţionale şi Opţiuni de sistem.
Ecranul Caracteristici de bază pentru copiere
Ecranul Opţiuni (1/3)
Ecranul Opţiuni (2/3)
Ecranul Opţiuni (3/3)

Ecranul Caracteristici de bază pentru copiere

Funcţia
Funcţii care nu pot fi utilizate în combinaţie
Funcţii care au prioritate când sunt setate ultimele
Rap. copiere
1:1 (100 %)
Rap. copiere (Manual), Rap. copiere (Zoom presetat), Rap. copiere (Auto), Raport XY (Introducere manuală), Set. după lungime, Raport XY (Raport XY automat)
Manual
Copiere card ID
Direct (100 %), Rap. copiere (Zoom presetat), Rap. copiere (Auto), Raport XY (Introducere manuală), Set. după lungime, Raport XY (Raport XY automat)
Zoom presetat
Copiere card ID
Direct (100 %), Rap. copiere (Manual), Rap. copiere (Auto), Raport XY (Introducere manuală), Set. după lungime, Raport XY (Raport XY automat)
Auto
Selectare hârtie (Auto), Copiere card ID, Original Format liber
Direct (100 %), Rap. copiere (Manual), Rap. copiere (Zoom presetat), Raport XY (Introducere manuală), Set. după lungime, Raport XY (Raport XY automat)
Set. după lungime
Copiere card ID
Direct (100 %), Rap. copiere (Manual), Rap. copiere (Zoom presetat), Rap. copiere (Auto), Raport XY (Introducere manuală), Raport XY (Raport XY automat)
Raport XY
Introducere manuală
Copiere card ID
Direct (100 %), Rap. copiere (Manual), Rap. copiere (Zoom presetat), Rap. copiere (Auto), Set. după lungime, Raport XY (Raport XY automat)
Raport XY automat
Selectare hârtie (Auto), Copiere card ID, Original Format liber
Direct (100 %), Rap. copiere (Manual), Rap. copiere (Zoom presetat), Rap. copiere (Auto), Raport XY (Introducere manuală), Set. după lungime
Încadrare în pagină
N pe 1, Copiere card ID, Şterge Cadru Original, Şterge cadru carte, Şterge legătorie, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Original Format liber
Selectare hârtie
Auto*1
Rap. copiere (Auto), Raport XY (Raport XY automat), Selectare hârtie (Sursă hârtie), Selectare hârtie (Format Personalizat), N pe 1, Copiere card ID, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Rotire 90 de grade, Original Format liber
Sursă hârtie
Selectare hârtie (Auto), Selectare hârtie (Format Personalizat)
Format Personalizat
Carte|2-Feţe, Carte|2 Pagini, N pe 1, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Rotire 90 de grade
Selectare hârtie (Auto), Selectare hârtie (Sursă hârtie), Copiere card ID
Probă copiere
Copiere card ID
Grup (Aceleaşi pagini)
Întrerup.
Copiere card ID
*1
Nu puteţi să setaţi <Auto> în <Selectare hârtie> când sunt setate opţiunile <Originale cu formate dif.> şi <Deplasare>.

Ecranul Opţiuni (1/3)

Funcţia
Funcţii care nu pot fi utilizate în combinaţie
Funcţii care au prioritate când sunt setate ultimele
Carte|2 Pagini
Selectare hârtie (Format Personalizat), 1-faţă|2-feţe, 2-feţe|2-feţe, 2-feţe|1-faţă, Carte|2-Feţe, N pe 1, Copiere card ID, Şterge legătorie, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Originale cu formate dif., Original Format liber
2-Feţe
1-faţă|2-feţe
Carte|2 Pagini, Copiere card ID, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura
2-feţe|2-feţe, 2-feţe|1-faţă, Carte|2-Feţe
2-feţe|2-feţe
Carte|2 Pagini, Copiere card ID, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura
1-faţă|2-feţe, 2-feţe|1-faţă, Carte|2-Feţe
2-feţe|1-faţă
Carte|2 Pagini, Copiere card ID, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura
1-faţă|2-feţe, 2-feţe|2-feţe, Carte|2-Feţe
Carte|2-Feţe
Selectare hârtie (Format Personalizat), Carte|2 Pagini, N pe 1, Copiere card ID, Şterge legătorie, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Originale cu formate dif., Original Format liber
1-faţă|2-feţe, 2-feţe|2-feţe, 2-feţe|1-faţă
Finisare
Sortare (Ordinea paginilor)
Copiere card ID, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Grup (Aceleaşi pagini)
Grup (Aceleaşi pagini)
Copiere card ID, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Probă copiere
Sortare (Ordinea paginilor)
Rotire 90 de grade
Selectare hârtie (Auto), Selectare hârtie (Format Personalizat), Copiere card ID, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Original Format liber
Broşură
Scanare broşură
Încadrare în pagină, Selectare hârtie (Auto), Selectare hârtie (Format Personalizat), 1-faţă|2-feţe, 2-feţe|2-feţe, 2-feţe|1-faţă, Carte|2-Feţe, Carte|2 Pagini, N pe 1, Copiere card ID, Şterge Cadru Original, Şterge cadru carte, Şterge legătorie, Deplasare (Cu taste numerice), Câmp cotor, Grup (Aceleaşi pagini), Rotire 90 de grade, Originale cu formate dif., Original Format liber
Nu scanaţi broşura
Nu scanaţi broşura
Încadrare în pagină, Selectare hârtie (Auto), Selectare hârtie (Format Personalizat), 1-faţă|2-feţe, 2-feţe|2-feţe, 2-feţe|1-faţă, Carte|2-Feţe, Carte|2 Pagini, N pe 1, Copiere card ID, Şterge Cadru Original, Şterge cadru carte, Şterge legătorie, Deplasare (Cu taste numerice), Câmp cotor, Grup (Aceleaşi pagini), Rotire 90 de grade, Originale cu formate dif., Original Format liber
Scanare broşură
Asamblare Lucrare
Copiere card ID
N pe 1
Încadrare în pagină, Selectare hârtie (Auto), Selectare hârtie (Format Personalizat), Carte|2-Feţe, Carte|2 Pagini, Copiere card ID, Şterge Cadru Original, Şterge cadru carte, Deplasare (Cu taste numerice), Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Originale cu formate dif., Original Format liber
*1
Nu puteţi să setaţi <Auto> în <Selectare hârtie> când sunt setate opţiunile <Originale cu formate dif.> şi <Deplasare>.
*4
Puteţi să setaţi numai <Stânga sus> sau <Dreapta jos> în <Fără-Capse (Max 5 pagini)>, dacă setaţi această funcţie cu <Originale cu formate dif.>.

Ecranul Opţiuni (2/3)

Funcţia
Funcţii care nu pot fi utilizate în combinaţie
Funcţii care au prioritate când sunt setate ultimele
Originale cu formate dif.*1
Carte|2-Feţe, Carte|2 Pagini, N pe 1, Copiere card ID, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Original Format liber
Densitate
Auto
Foto, Text/Foto
Densitate (Reglare)
Reglare
Densitate (Auto)
Tip original
Text/Foto
Densitate (Auto),Foto, Text
Foto
Densitate (Auto), Text, Text/Foto
Text
Foto, Text/Foto
Şterge Cadru
Şterge Cadru Original
Încadrare în pagină, N pe 1, Copiere card ID, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Original Format liber
Şterge cadru carte, Şterge legătorie
Şterge cadru carte
Încadrare în pagină, N pe 1, Copiere card ID, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Original Format liber
Şterge Cadru Original, Şterge legătorie
Şterge legătorie
Încadrare în pagină, Carte|2-Feţe, Carte|2 Pagini, Copiere card ID, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Original Format liber
Şterge Cadru Original, Şterge cadru carte
Deplasare*1
După poziţie
Copiere card ID, Original Format liber
Deplasare (Cu taste numerice)
Cu taste numerice
N pe 1, Copiere card ID, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Original Format liber
Deplasare (După poziţie)
*1
Nu puteţi să setaţi <Auto> în <Selectare hârtie> când sunt setate opţiunile <Originale cu formate dif.> şi <Deplasare>.

Ecranul Opţiuni (3/3)

Funcţia
Funcţii care nu pot fi utilizate în combinaţie
Funcţii care au prioritate când sunt setate ultimele
Câmp cotor
Copiere card ID, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Original Format liber
Copiere card ID
Rap. copiere (Manual), Rap. copiere (Zoom presetat), Rap. copiere (Auto), Raport XY (Introducere manuală), Set. după lungime, Raport XY (Raport XY automat), Încadrare în pagină, Selectare hârtie (Auto), Selectare hârtie (Format Personalizat), 1-faţă|2-feţe, 2-feţe|2-feţe, 2-feţe|1-faţă, Carte|2-Feţe, Carte|2 Pagini, N pe 1, Şterge Cadru Original, Şterge cadru carte, Şterge legătorie, Deplasare (După poziţie), Deplasare (Cu taste numerice), Câmp cotor, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Asamblare Lucrare, Originale cu formate dif., Probă copiere, Întrerup., Original Format liber
Original Format liber
Rap. copiere (Auto), Raport XY (Raport XY automat), Încadrare în pagină, Selectare hârtie (Auto), Carte|2-Feţe, Carte|2 Pagini, N pe 1, Copiere card ID, Şterge Cadru Original, Şterge cadru carte, Şterge legătorie, Deplasare (După poziţie), Deplasare (Cu taste numerice), Câmp cotor, Scanare broşură, Nu scanaţi broşura, Rotire 90 de grade, Originale cu formate dif.
6W28-04L