Primirea faxurilor

Când se recepţionează un fax

Indicatorul Procesare/Date de pe panoul de control clipeşte în verde. Când primirea este finalizată, documentul este imprimat automat şi indicatorul se stinge.
Pentru a anula primirea, apăsaţi <Monitor Statut>  <Recepţionare>  <Statut lucrare>  selectaţi un document  <Anulare>.

Hârtia de ieşire

Un fax primit este imprimat pe acelaşi format de hârtie precum formatul documentului primit. Când nicio hârtie nu corespunde dimensiunii documentului primit, documentul se imprimă conform setării din <Selectare sertar>. <Selectare sertar>
Pentru a primi servicii de informare prin fax
Urmaţi indicaţiile mesajului înregistrat pentru a introduce numărul serviciului, apoi apăsaţi <Start RX>.
Dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii despre serviciu, contactaţi compania care furnizează serviciul.
Recepţionarea cu o subadresă
Aparatul acceptă utilizarea subadreselor de standard ITU-T*. Pentru a recepţiona un document cu o subadresă, consultaţi <Setări redirecţionare>.
* Este acronimul de la International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, grupul care face recomandări în vederea standardizării telecomunicaţiilor la nivel mondial.
SFATURI
Puteţi să economisiţi hârtie când imprimaţi.
Când imprimaţi, puteţi să includeţi în documentele primite informaţii precum timpul recepţionării. <Tipărire subsol pagini RX>
Dacă aţi setat aparatul să verifice o parolă de recepţie pentru comunicarea subadresei, puteţi împiedica primirea de faxuri spam de către aparat. <Parola RX>
Setând <Redirecţ. fiş. stocate temporar în memorie curier RX> la <Da> vi se permite să trimiteţi documentele primite către locul de stocare al aparatului (Inbox RX Memory) dacă acestea nu pot fi imprimate din cauza blocajelor de hârtie sau a lipsei de hârtie. În acest caz, <Blocare memorie fax>/<Foloseşte blocare memorie I-Fax> se setează automat la <Pornit> şi documentele redirecţionate pot fi verificate de pe ecran. De asemenea, documentele redirecţionate pot fi imprimate mai târziu. (Salvarea documentelor primite în aparat (Recepţie în memorie)) Pentru a reveni la imprimarea normală, setaţi <Blocare memorie fax>/<Foloseşte blocare memorie I-Fax> la <Oprit>.
6W28-04X