Curăţarea platoului din sticlă

Dacă suprafaţa de scanare este murdară, este posibil ca documentele originale să nu fie scanate clar sau formatul acestora să nu fie detectat clar.
1
Opriţi alimentarea şi scoateţi ştecărul din priză.
Oprirea aparatului
Verificaţi starea de funcţionare a aparatului înainte de a-l opri. Puteţi opri alimentarea chiar dacă aparatul efectuează o operaţiune, însă acest lucru poate duce la întreruperea operaţiunii sau la deteriorarea datelor.
2
Deschideţi alimentator/capac platou.
3
Ştergeţi partea de dedesubt de la alimentator/capac platou şi platoul din sticlă.
Umeziţi o cârpă moale cu apă şi stoarceţi-o bine, apoi ştergeţi aparatul cu aceasta. Aşteptaţi până se usucă bine umezeala înainte de a trece la pasul următor.
Dacă nu puteţi îndepărta murdăria
Umeziţi o cârpă moale cu detergent neutru şi stoarceţi-o bine, apoi ştergeţi aparatul cu aceasta. Apoi, ştergeţi aparatul cu o cârpă moale şi uscată.
4
Închideţi cu grijă alimentator/capac platou.
5
Introduceţi ştecărul în priză şi porniţi aparatul.
Pornirea aparatului
6W28-0H2