Setarea operaţiei de imprimare când se roteşte rezultatul imprimării

Dacă rola de presare pentru fixare ajunge la o temperatură ridicată când se utilizează <Rotire 90 de grade> în timpul copierii sau imprimării, pot apărea unele probleme, de exemplu: tonerul de la ambele capete ale hârtiei se transferă la altă hârtie sau hârtia se blochează în unitatea de fixare. Această setare vă permite să setaţi timpul de standby după care scade temperatura rolei de presare pentru fixare, cu scopul de a da prioritate productivităţii.
1
Apăsaţi   <Reglare/Întreţinere>  <Reglare calitatea imaginii>  <Procesare specială>  <Priorit. Prod./Calitate imag.pt. Ieşire rotită>.
2
Selectaţi operaţia de imprimare  Apăsaţi <OK>.
Această setare este activată numai când opţiunea <Rotire 90 de grade> este setată pentru lucrări de copiere şi de imprimare.
Productivitatea este redusă când este setată opţiunea <Prioritate calitate>.
6W28-0HH