Înlocuirea tamburului

Când tamburul se apropie de sfârşitul duratei de viaţă, în partea de jos a ecranului se afişează un mesaj ce vă solicită să înlocuiţi tamburul. Apăsaţi pictograma din partea din dreapta-jos a ecranului.
Depozitaţi tamburii într-un loc ferit de surse de lumină puternice precum razele soarelui.
Dacă depozitaţi tamburul într-o cameră care este rece şi se încălzeşte repede sau care are schimbări bruşte de temperatură, poate cauza apariţia picăturilor de apă (condens) înăuntru.
Nu scoateţi capacul de protecţie portocaliu până nu vi se indică să faceţi acest lucru în următoarea procedură.
Pentru numărul de model al tamburului, consultaţi Piese de schimb.
Mesajul de înlocuire a tamburului afişat în partea de jos a ecranului diferă în funcţie de contract.
Apăsaţi <Închide> când aţi terminat de înlocuit tamburul.

Procedura de înlocuire a tamburului

Urmaţi procedurile următoare pentru a înlocui tamburul.
1
Apăsaţi butonul de pe capacul de pe partea stângă a unităţii principale şi deschideţi capacul de pe partea stângă a unităţii principale la 50 mm sau mai mult.
2
Deschideţi capacul frontal.
Ţineţi marginile din dreapta şi din stânga ale capacului când îl deschideţi.
3
Rotiţi încet pârghia de blocare.
Când rotiţi pârghia de blocare, aveţi grijă să nu vă loviţi mâna de mânerul cartuşului de toner.
4
Rotiţi şurubul până când se desface complet.
5
În timp ce apucaţi de mânerul tamburului, trageţi unitatea afară uşor în sus.
După ce a fost scos tamburul, aveţi grijă să nu puneţi mâna în fantă şi să evitaţi contactul cu partea interioară a capacului de pe partea stângă a unităţii principale şi cu interiorul aparatului, pentru a preveni arsurile sau alte vătămări.
6
Scoateţi tamburul nou din ambalaj.
Nu îndepărtaţi capacul de protecţie al tamburului în acest moment.
7
Ţineţi de capacul de protecţie al tamburului şi aliniaţi-l la fantele din interiorul unităţii principale.
8
Ţineţi mâna conform diagramei în timp ce susţineţi capacul de protecţie () şi împingeţi tamburul în aparat ().
 
9
Înlăturaţi capacul de protecţie al tamburului.
10
Strângeţi şurubul.
11
Rotiţi încet pârghia de blocare spre poziţia verticală.
12
Închideţi capacul frontal şi capacul de pe partea stângă a unităţii principale.
În cazul în care capacul frontal nu se închide, verificaţi dacă nu aţi uitat să strângeţi şurubul tamburului şi verificaţi poziţia pârghiei de blocare.
13
Efectuaţi următoarele operaţii utilizând panoul de control.
Apăsaţi . Mergeţi la <Reglare/Întreţinere> <Întreţinere> <Iniţializare după înlocuirea pieselor>. Apăsaţi <Da> în <Tambur>. Verificaţi dacă s-a afişat <Iniţializat.>, apoi apăsaţi <Închide>.
După finalizarea înlocuirii, puneţi tamburul utilizat în punga ce a conţinut noul tambur şi depozitaţi-l până când distribuitorul Canon autorizat local vine să îl colecteze.
6W28-0H5