Setarea unui proxy

Puteţi seta un proxy pentru a gestiona comunicarea în locul aparatului şi a-l utiliza atunci când vă conectaţi la dispozitive din afara reţelei, cum ar fi atunci când navigaţi pe site-uri web. Securitatea este îmbunătăţită atunci când utilizaţi un proxy, deoarece aparatul nu accesează direct resursele din afara reţelei. Pentru configurarea acestor setări sunt necesare privilegii de Administrator sau de NetworkAdmin.

1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări TCP/IP>  <Setări proxy>.
3
Setaţi <Folosiţi proxy> la <Pornit>, configuraţi setările necesare şi apăsaţi <OK>.
<Adresă server>
Introduceţi adresa serverului proxy de utilizat. Specificaţi adresa IP sau numele gazdei, în funcţie de mediul dumneavoastră.
<Număr port>
Introduceţi numărul de port al serverului proxy de utilizat.
<Fol. proxy în cadrul aceluiaşi domeniu>
Selectaţi <Pornit> dacă doriţi să utilizaţi serverul proxy chiar şi atunci când se comunică cu dispozitive din acelaşi domeniu.
<Setare autentificare>
Pentru a utiliza funcţia de autentificare a serverului proxy, apăsaţi pe această opţiune şi configuraţi informaţiile de autentificare. Pe ecranul afişat, apăsaţi <Pornit>, introduceţi numele de utilizator şi parola de utilizat pentru autentificarea proxy şi apăsaţi <OK>.
4
Apăsaţi     <Aplicaţi Mdfct.Set.>  <Da>.
6W28-09F