Verificarea stării şi a istoricului de imprimare

Puteţi să verificaţi starea de aşteptare pentru lucrările de imprimare şi dacă în timpul imprimării a survenit sau nu o eroare. De asemenea, sunt posibile operaţii precum imprimarea unui document înaintea altor documente şi temporară sau anularea imprimării.
Când se utilizează gestionarea autentificărilor personale, puteţi să restricţionaţi dreptul unor utilizatori de a efectua operaţii cu lucrările altor utilizatori, pe ecranul <Monitor Statut>. <Restricţionare Acces la Lucrările altor Utilizatori>
1
Apăsaţi Monitor Statut.
2
Apăsaţi <Cop/Imprim.>  <Statut lucrare>.
Pentru a afişa numai documentele care să fie imprimate, selectaţi din lista derulantă <Tipărire> din partea din dreapta sus a ecranului.
3
Verificaţi starea.
Dacă apăsaţi <Detalii> după selectarea unui document, aveţi posibilitatea să anulaţi imprimarea, să verificaţi starea lucrării etc.
Dacă apăsaţi <Anulare> după selectarea unui document, aveţi posibilitatea să anulaţi imprimarea.
Când apăsaţi <Imprim. cu întrer/prior> după selectarea unui document, apar opţiunile <Întrerupere şi Tipărire> şi <Tipărire prior>. Apăsaţi <Întrerupere şi Tipărire> pentru a suspenda o lucrare de imprimare în prelucrare şi a începe imediat imprimarea documentului selectat. Apăsaţi <Tipărire prior> pentru a trece documentul selectat în partea de sus a listei de aşteptare şi a-l imprima după încheierea lucrării de imprimare în curs.
Pentru a ignora o eroare şi a continua imprimarea, apăsaţi <Detalii>  selectaţi un document  <Ignor. eroare>.
Pentru a forţa imprimarea oricărei lucrări neimprimate de la aparat, apăsaţi <Detalii>  selectaţi un document  <Alim. hârtie>.
Nu puteţi să întrerupeţi o lucrare de imprimare întreruptă cu altă lucrare. Dacă încercaţi să întrerupeţi o lucrare de imprimare întreruptă, lucrarea este pornită după ce lucrarea curentă întreruptă este finalizată.

Verificarea istoricului de imprimare

Apăsaţi <Jurnal lucrări> pentru a afişa o listă cu documentele imprimate. Dacă un document este imprimat fără probleme, în coloana <Rezultat> se afişează <OK>. Dacă se afişează <NC>, arată că imprimarea a fost anulată sau că a survenit o eroare.
Pentru a vedea informaţiile detaliate, după selectarea unui document apăsaţi <Detalii>.
Pentru a imprima o listă cu istoricul, apăsaţi <Tipărire listă>.
6W28-061