Diverse funcţii de securitate

Nu vă simţiţi neliniştit în legătură cu următoarele probleme?
Ieşire nesupravegheată
Acces neautorizat
Faxuri trimise la destinaţii greşite
Ai uitat să ştergi date confidenţiale de pe aparat
Aparatul oferă diverse funcţii de securitate pentru a reduce la minim riscul de scurgeri de informaţii şi acces neautorizat.
Această secţiune descrie funcţii eficiente în anumite situaţii.
Implementarea măsurilor de securitate nu garantează că toate informaţiile vor fi protejate.
Utilizarea funcţiei Import total permite gestionarea mai multor dispozitive cu aceleaşi setări. Importul/exportul setărilor

Prevenirea scurgerilor şi modificării documentelor

La gestionarea documentelor confidenţiale este necesar să vă preocupaţi de probleme cum ar fi scurgerile, pierderile şi modificările. Aparatul este echipat cu funcţii de securitate concepute pentru a preveni scurgerea şi modificarea documentelor electronice şi a celor pe hârtie, precum neînceperea imprimării până când utilizatorul nu se conectează la dispozitiv şi ataşarea unei semnături la documentele PDF.
Utilizaţi următoarele funcţii ca măsuri de securitate pentru prevenirea scurgerilor şi modificării documentelor, etc.
Memorare forţată
Pentru a evita lăsarea materialelor imprimate, scurgerile accidentale de informaţii, imprimarea greşită etc., administratorul poate seta să stocheze documentul înainte de imprimare. Imprimarea de documente reţinute în aparat (imprimare cu reţinere forţată)
Tipărire sigură criptată
Utilizând Imprimare sigură criptată, puteţi să trimiteţi de la computer date de imprimare criptate către un aparat. Această caracteristică vă permite să reduceţi riscul de scurgere a informaţiilor când trimiteţi date imprimate şi să imprimaţi mai sigur. Imprimarea în mai multă siguranţă utilizând imprimarea securizată criptată
Adăug.semnăt.digitale
Puteţi mări fiabilitatea documentelor create pe aparat, adăugând semnături digitale la documentele scanate. Semnătura digitală este adăugată utilizând un mecanism de cheie şi certificat, care vă permite să identificaţi dispozitivul şi/sau utilizatorul care a creat documentul, asigurându-vă în acelaşi timp că datele nu au fost modificate. Adăugarea unei semnături digitale la fişierele trimise
PDF criptat
Setarea unei parole când se scanează un original permite ca fişierele PDF să fie criptate pentru trimitere/salvare. Acest lucru ajută la reducerea riscului ca fişierele să fie vizualizate sau editate de alte persoane. Efectuarea criptării

Prevenirea accesului neautorizat la reţea

Deşi serviciile Cloud au facilitat schimbul de date prin internet, comunicarea poate fi în continuare interceptată sau modificată de terţi rău intenţionaţi din cauza vulnerabilităţilor reţelei. Aparatul prevede diverse măsuri pentru creşterea securităţii reţelei, cum ar fi comunicarea numai cu adrese IP specifice şi criptarea datelor pentru comunicare.
Utilizaţi următoarele funcţii ca măsuri de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat la reţea etc.
Setări Firewall
Accesul neautorizat al terţilor, precum şi atacurile şi breşele în reţea pot fi blocate prin permiterea comunicării numai cu dispozitivele care au o anumită adresă IP. Restricţionarea comunicării folosind firewall-uri
Setări proxy
Puteţi să asiguraţi o mai bună securitate utilizând un server proxy pentru conexiunile efectuate în afara reţelei, ca în cazul răsfoirii site-urilor web. Setarea unui proxy
Setări TLS
TLS este un protocol pentru criptarea informaţiilor trimise prin intermediul unei reţele şi este adesea folosit pentru comunicarea prin intermediul unui browser Web sau a unei aplicaţii de e-mail. TLS permite o comunicare sigură în reţea atunci când accesaţi aparatul într-o varietate de situaţii, cum ar fi atunci când utilizaţi IU la distanţă sau distribuiţi informaţiile dispozitivului. Configurarea cheii şi a certificatului pentru TLS
Setări IPSec
În timp ce TLS criptează doar informaţiile folosite de o anumită aplicaţie, precum un browser Web sau o aplicaţie de e-mail, IPSec criptează toate pachetele IP. Acest lucru permite protocolului IPSec să ofere un sistem de securitate mai versatil decât TLS. Configurarea setărilor IPSec
Setări IEEE 802.1X
Dacă un dispozitiv încearcă să se conecteze şi să înceapă să comunice pe o reţea 802.1X, dispozitivul trebuie să treacă prin autentificarea utilizatorului pentru a demonstra că acea conexiune este realizată de un utilizator autorizat. Informaţiile de autentificare sunt trimise către şi verificate de un server RADIUS, care permite sau respinge comunicarea cu reţeaua în funcţie de rezultatele autentificării. Dacă autentificarea eşuează, un switch LAN (sau un punct de acces) blochează accesul din exterior la reţea. Aparatul se poate conecta la o reţea 802.1X ca un dispozitiv client. Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X

Prevenirea problemelor cauzate de trimiterea eronată

Trimiterea eronată la o destinaţie greşită sau greşelile neintenţionate, cum ar fi introducerea unui număr de fax greşit, pot duce la scurgeri de informaţii confidenţiale. Aparatul oferă diverse măsuri pentru creşterea securităţii la trimitere, cum ar fi limitarea destinaţiilor la care se poate trimite şi forţarea introducerii numărului de fax de două ori înainte de a trimite.
Utilizaţi următoarele funcţii ca măsuri de securitate pentru prevenirea problemelor cauzate de trimiteri eronate.
PIN agendă
Puteţi să setaţi un număr de acces pentru contacte de afaceri importante şi alte destinaţii din Agendă pe care nu doriţi să le afişaţi tuturor utilizatorilor. Restricţionarea accesului la destinaţiile înregistrate în Agendă
Gestionare numere de acces agendă
Puteţi să preveniţi scurgerea de informaţii sensibile sau personale din Agendă prin setarea unui PIN sau prevenind afişarea anumitor destinaţii din Agendă. De asemenea, puteţi să ascundeţi Agenda. Ascunderea Agendei
Restricţ. Fol. Agendă
Stabiliţi dacă să se ascundă Agenda şi butoanele rapide. Puteţi să specificaţi setări separate pentru Fax, precum şi pentru Scanare şi trimitere. Restricţionarea utilizării Agendei
Limitare destinaţii noi
Destinaţiile care pot fi specificate când se trimit faxuri sau documente scanate pot fi limitate la cele înregistrate în Agendă sau în butoanele rapide, la cele înregistrate în <Setări Favorite> sau <Transmite către mine> ori la cele care pot fi căutate pe serverul LDAP. Restricţionarea destinaţiilor noi
Limitare E-Mail la transmitere către mine
Puteţi să setaţi restricţii astfel încât utilizatorii care se conectează prin autentificare personală să poată trimite documentele scanate numai către propriile adrese de e-mail. Restricţionarea destinaţiei de e-mail la <Transmite către mine>
Restricţionare TX fişier în folderul personal
Puteţi seta restricţii astfel încât utilizatorii care se conectează cu autentificare personală să poată trimite documente scanate numai în folderul personal. Restricţionarea destinaţiei de trimitere a fişierelor la folderul personal
Restricţ.trans.către domenii
Puteţi să restricţionaţi destinaţiile de e-mail şi I-fax astfel încât să fie disponibile numai adresele dintr-un anumit domeniu. Când este specificat un domeniu, puteţi să stabiliţi şi dacă se permite trimiterea către subdomenii. Restricţionarea domeniului destinaţiei de trimitere
Confirmaţi numărul de fax introdus
Puteţi să cereţi utilizatorilor să introducă un număr de fax de două ori pentru confirmare, înainte de a trimite faxuri, pentru a preveni apelarea greşită. Confirmarea numerelor de fax înainte de trimitere
Permite TX cu driver fax
Puteţi interzice utilizatorilor să trimită faxuri de pe un computer. Restricţionarea trimiterii faxurilor de la un computer
Confirmare înainte de trans.când este incl.dest. fax
Puteţi să setaţi aparatul astfel încât să afişeze un ecran de confirmare când trimite către o destinaţie de fax. Afişarea unui ecran de confirmare pentru destinaţiile de fax
Previzualizarea documentelor înainte de expediere
Puteţi să verificaţi imaginile scanate înainte de a le trimite, pe ecranul de previzualizare. Verificarea imaginilor scanate înainte de trimitere (previzualizare)

Prevenirea scurgerilor de informaţii confidenţiale în timpul funcţionării aparatului

Aparatul generează valoare ca activ informaţional prin stocarea de date importante. O altă măsură importantă de securitate este prevenirea rămânerii informaţiilor confidenţiale pe aparat după distribuire. Aparatul oferă diverse măsuri pentru creşterea securităţii în funcţionare, cum ar fi împiedicarea operării aparatului de către utilizatorii neînregistraţi şi ştergerea completă a datelor de lucru temporare la pornirea aparatului.
Utilizaţi următoarele funcţii ca măsuri de securitate pentru a preveni scurgerile de informaţii confidenţiale în timpul operării aparatului.
Verificare Sistem la Pornire
Integritatea aplicaţiilor de firmware, sistem şi AddOn din aparat este verificată în timpul pornirii. <Verificare Sistem la Pornire>
Gestionarea autentificării personale
Un nume de utilizator şi o parolă pot fi utilizate pentru a efectua autentificarea personală a utilizatorilor. Prevenirea accesului neautorizat de către terţi şi setarea restricţiilor de utilizare pot menţine un nivel mai înalt de securitate şi permit o funcţionare mai eficientă a aparatului. Gestionarea utilizatorilor
Iniţializare toate datele/setările
Puteţi să restabiliţi toate setările aparatului la valorile implicite din fabrică. Deoarece datele rămase în memorie sunt suprascrise cu valori fără sens, această operaţie previne scurgerea în exterior a datelor confidenţiale când dezafectaţi aparatul. Iniţializarea tuturor datelor/setărilor
Security Policy Settings
O politică de securitate descrie regulile aplicabile la nivel de companie, referitoare la securitatea informaţiilor. Cu acest aparat pot fi setate împreună mai multe setări legate de o politică de securitate. Aplicarea unei politici de securitate la aparat
Allow Use of Default Password for Remote Access
Din motive de securitate, puteţi să setaţi aparatul astfel încât să nu permită utilizatorilor să se conecteze la IU la distanţă utilizând parola implicită (7654321) a utilizatorului „Administrator”. <Aut. folosirea parolei implicite pt. Acces de la Distanţă>
6W28-0JC