<Imprimantă>

Această secţiune descrie setările pentru imprimantă.
<Raport Rezultat>
  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Puteţi imprima rapoarte pentru setările aparatului.
<Setări imprimantă>
  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Specificaţi setările imprimantei.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Configurarea aparatului (imprimantă PS/PCL/UFR II).
<Restricţionare lucrări imprimantă>
  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Dacă această setare este setată la <Pornit>, puteţi restricţiona lucrări de la driverul de imprimantă.
<Selecţie PDL (Plug and Play)>
  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Selectaţi limbajul de descriere a paginii (PDL) implicit.
<Priorit. Setări driver imprim. pt. lucrări cu tava univ.>
  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Puteţi să acordaţi prioritate setărilor din driverul de imprimantă faţă de setările pentru hârtie din aparat atunci când imprimaţi o lucrare cu tava universală specificată ca sursă de hârtie.
<PS Setări Parolă>
  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Puteţi specifica parola care restricţionează utilizarea comenzilor de control pregătite de către imprimanta PS.
<Mod alimentare hârtie la utilizare emulaţie PCL>
  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Puteţi seta sursa de hârtie utilizată pentru comanda PCL5 PaperSource.
6W28-0FC