Setare Destinaţie

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Liste cu adrese>
<Listă adrese 1> la <Listă adrese 10>, <Buton rapid>, <Liste adrese pt. Admin.>, <Tipărire listă>
Da
Da
Da
Nu
Address Book
<Înregistrare destinaţii>
<Înregistrare dest. nouă>, <Detalii/Editare>, <Şterge>, <Căutare după nume>
Da
Da
Da*1
C
Address Book
<Redenumire listă cu adrese>
<Listă adrese 1> la <Listă adrese 10>, <Redenumire>
Da
Da
Da
C
Address Book
<Înregistrare butoane rapide>
<001> la <200>, <Înregistrare/Editare>, <Şterge>
Da
Da
Da
C
Address Book
<Modificaţi afişajul implicit al agendei>
<Local>, <Server LDAP>, <La distanţă>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<PIN agendă>
<Set.>:
<PIN>: Introduceţi PIN-ul (maxim 7 cifre)
<Confirmare>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Gestionare numere de acces agendă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Includere parolă la export agendă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare server LDAP>
<Înregistrare>, <Detalii/Editare>, <Şterge>, <Imprim. listă>
Da
Da
Da
Nu*2
Settings/Registration Basic Information
<Căutare Auto Când se Foloseşte Server LDAP>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirmare certificat TLS pentru acces la serverul LDAP>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<CN>: Pornit, Oprit
<Modificare condiţii căutare LDAP implicite>
<Înreg.>, <Iniţializare>
Da
Da
Nu
C
-
<Înregistrare/Editare Atribut căutare LDAP>
<Neînregistrat 1>, <Neînregistrat 2>:
<Înregistrare/Editare>, <Şterge>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Setări căutare după nume când se fol. Server LDAP>
<Numiţi tipul pentru căutare atribute>:
CN, Nume comun, Nume complet, Afişare Nume, sn, Nume dat, Prsnlzat
Da
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtru>:
Conţine, Nu conţine, Egal cu, Diferă de, Începe cu, Se termină cu
<Obţineţi Agenda la distanţă>
<Obţine Agenda>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa Server Agende la Distanţă>
Introduceţi adresa IP sau numele gazdei
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Temporizare comunicare>
De la 15 la 30 la 120 sec
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Reglaj Selectare Auto Linie TX Fax>*3
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Deschideţi Agenda la distanţă>
<Deschideţi agenda>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Fol. lista de adrese personale>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi doar lista de adrese de grup>
<Pornit>, <Pornit (Doar navigare)>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
<Server de căutat:>: Nu
*2
<Înregistrare>, <Detalii/Editare>: B
*3
Indică elementele care apar numai când produsele opţionale adecvate sunt disponibile pentru utilizare.
6W28-0EJ