Transmitere

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Raport Rezultat>
<TX/RX Listă date Utilizator>
<Da>, <Nu>
Da
Da
Da
Nu
-
<Listă date utilizator fax>*1
<Da>, <Nu>
Da
Da
Da
Nu
-
<Setări Comune>
<Înregistrare Setări Favorite>
Confirmare setări
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Selectare locaţie: <M1> – <M18>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
<Arătaţi comentariile>:
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume>, <Comentariu>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
<Editare Setări Favorite>
Selectaţi butonul: <M1> – <M18>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Arătaţi comentariile>:
<Pornit>, <Oprit>
<Şterge>, <Verificare conţinut>, <Redenumire>
<Afişaţi confirmare pentru setări art. favorite>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Ecran predefinit>
<Standard>, <Rapid>, <Setări Favorite>, <Agenda>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Restricţ. Fol. Agendă>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Modificare setări implicite>
<Înreg.>, <Iniţializare>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
<Înregistrare comenzi rapide opţiuni>
<Scurtătură 1>:
<Original 2-feţe>, Fiecare mod, <Neatribuit>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
<Scurtătură 2>:
<Originale cu formate dif.>, Fiecare mod, <Neatribuit>
<Raport rezultat TX>
<Doar pentru erori>, <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Doar pentru erori>:
<Perm. tipărirea din Opţiuni>: <Pornit>, <Oprit>
<Raport cu imagine TX>: <Pornit>, <Oprit>
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Raport cu imagine TX>: <Pornit>, <Oprit>
Când este selectată opţiunea <Oprit>:
<Perm. tipărirea din Opţiuni>: <Pornit>, <Oprit>
<Raport cu imagine TX>: <Pornit>, <Oprit>
<Raport de gestionare comunicare>
<Impr./Trimite pt. fiecare nr. de trans. spec.>: <Tipărire>, <Transmitere>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Număr de transmisii: De la 100 la 1000
<Impr./Trim. la momentul specificat>: <Tipărire>, <Transmitere>, <Oprit>
Specificaţi ora imprimării: 00:00 până la 23:59
<Imprimă separat lucr. Trimise/Recepţionate>: Pornit, Oprit
<Destinaţia>
<ID terminal TX>
<Tipărire>, <Nu tipări>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Poziţie imprimare>: <În interior zonă imag.>, <În exterior zonă imag.>
<Afişare nume aparat destinaţie>: <Pornit>, <Oprit>
<Marcare Nr. ca>: <Fax>, <TEL>
<Ştergere lucrări TX eşuate>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Număr reîncercări>
De la 0 la 3 la 5 ori
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Raport compresie date>
<Raport mare>, <Normal>, <Raport mic>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Valoare Gamma TX YCbCr>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Fol.trans.în blocuri divizate pt.TX cu WebDAV>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirmare certificat TLS pentru TX WebDAV>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<CN>: Pornit, Oprit
<Limitare destinaţii noi>
<Fax>*1: <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mail>: <Pornit>, <Oprit>
<I-Fax>: <Pornit>, <Oprit>
<Fişier>: <Pornit>, <Oprit>
<Adăug. totdeauna semnăt. disp. la transmit.>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Restricţionare formate fişiere>: <Pornit>, <Oprit>
<Limitare E-Mail la transmitere către mine>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Restricţionare TX fişier în folderul personal>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metodă specificare folder personal>
<Folder de bază>, <Înreg. pt. fiecare utiliz.>, <Utiliz. server de conectare>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Folder de bază>:
<Set.>, <Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.>
<Setare>: <Protocol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Nume gazdă>, <Rută folder>
Când este selectată opţiunea <Utiliz. server de conectare>:
<Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.>
<Restricţionare retransmitere din jurnal>*1
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Arhivare Document TX>*1
<Fol. Arhivare Document TX>:<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Loc. stoc. copie sig.>: Selectaţi Adrese, Detalii de adresă, Înregistraţi adrese
<Nume folder>: <Informaţii Expeditor>, <Data>, <Oprit (Nu crea)>
<Format fişier>: <TIFF>, <PDF>
<Afişare Notificare când lucrarea este acceptată>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Lucrare Anulată când apăsaţit Stop>
<Ultima lucrare recepţionată>, <Se trimite Lucrarea>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări E-mail/I-Fax>
<Înregistrare nume aparat>
Înregistrare nume aparat
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Comunicare>
<Adresa e-mail>: Introduceţi adresa de e-mail
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Server SMTP>: Introduceţi serverul SMTP
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Utiliz. RX POP>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Utilizare RX SMTP>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Server POP>: Introducerea serverului POP
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume conect. POP>: Introduceţi numele de conectare POP
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Parola POP>: Introduceţi parola POP
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Interval POP>: De la 0 la 99 minute
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<TX SMTP>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<RX SMTP>: <Mereu TLS>, <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metodă AUT POP>: <Standard>, <APOP>, <AUT POP>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentificare SMTP (Autent. SMTP)>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentif. POP înainte de trans.>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Afişare ecran autentificare la transmitere>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specificaţi număr port pentru SMTP TX/POP RX>
<TX SMTP>: De la 1 la 25 la 65535
<RX POP>: De la 1 la 110 la 65535
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări S/MIME>
<Setări criptare>: <Criptare întotdeauna>, <Criptare doar dacă există cert.>, <Nu cripta>
<Adăug. semnături digitale>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setare detalii>:
<Algoritm criptare>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Algoritm semnătură>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Verif. semn. la Recepţ.>: <Pornit>, <Oprit>
<Impr. semn. la Recepţ.>: <Pornit>, <Oprit>
<Confirmare certificat TLS pentru TX SMTP>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<CN>: Pornit, Oprit
<Confirmare certificat TLS pentru RX POP>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<CN>: Pornit, Oprit
<Volum maxim date pentru transmitere>
De la 0 la 3 la 99 MB
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Subiect predefinit>
Introduceţi subiectul, Imagine ataşată
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specif. utiliz. autentificat ca destinatar>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specif. utiliz. autentificat ca expeditor>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Permite transm.e-mail de către utiliz.neînreg.>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mod complet temporizare TX>
De la 1 la 24 la 99 h
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tipărire MDN/DSN la Recepţionare>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Foloseşte Transmitere prin server>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nu permite MDN via Server>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Restricţionare domeniu destinaţie>
<Restricţ.trans.către domenii>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Înreg.>, <Detalii/Editare>, <Şterge>
<Completare auto pt.introd.adrese e-mail>
<Oprit>, <Agenda (Local)>, <Server LDAP>
Da
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Adăugare auto Domeniu Specif. la Dest. fără Domeniu>
<Nume domeniu>
<Când se transmite E-Mail>: <Pornit>, <Oprit>
<Când se transmite I-Fax>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Fax>*1
<Înregistrare Setări Favorite>
Confirmare setări
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Selectare locaţie: <M1> – <M18>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
<Arătaţi comentariile>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume>, <Comentariu>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
<Editare Setări Favorite>
Selectaţi butonul: <M1> – <M18>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Arătaţi comentariile>: <Pornit>, <Oprit>
<Şterge>, <Verificare conţinut>, <Redenumire>
<Afişaţi confirmare pentru setări art. favorite>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Ecran predefinit>
<Standard>, <Rapid>, <Setări Favorite>, <Agenda>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Restricţ. Fol. Agendă>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Modificare setări implicite>
<Înreg.>, <Iniţializare>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
<Înregistrare comenzi rapide opţiuni>
<Scurtătură 1>:
<Densitate>, Fiecare mod, <Neatribuit>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
<Scurtătură 2>:
<Tip original>, Fiecare mod, <Neatribuit>
<Scurtătură 3>:
<Original cu 2-Feţe>, Fiecare mod, <Neatribuit>
<Scurtătură 4>:
<Originale cu formate dif.>, Fiecare mod, <Neatribuit>
<Înregistrare nume expeditor (TTI)>
<Înregistrare/Editare>, <Şterge>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Fol. nume utilizator autentif. ca nume expeditor>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<TX cu ECM>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setare durată pauză>
De la 1 la 4 la 15 sec
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Reapelare Auto>*4
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setare detalii>:
<Număr Reapelări>: De la 1 la 2 la 10 ori
<Interval reapelare>: De la 2 la 99 minute
<Reapelare la eroare TX>: <Eroare şi 1-a pagină>, <Toate paginile>, <Oprit>
<Verificaţi tonul apel înainte de transmitere>*4
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Raport Rezultate Fax TX>
<Doar pentru erori>, <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Doar pentru erori>:
<Raport cu imagine TX>: <Pornit>, <Oprit>
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Raport cu imagine TX>: <Pornit>, <Oprit>
<Raport de activitate fax>
<Impr./Trimite pt. fiecare nr. de trans. spec.>: <Tipărire>, <Transmitere>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Număr de transmisii: De la 40 la 1000
<Impr./Trim. la momentul specificat>: <Tipărire>, <Transmitere>, <Oprit>
Specificaţi ora imprimării: 00:00 până la 23:59
<Imprimă separat lucr. Trimise/Recepţionate>: Pornit, Oprit
<Destinaţia>
<Setare linie>
<Linia 1> până la <Linia X>*5
-
Da
Nu
Nu
Nu
-
<Înregistrare număr telefon aparat>
Introduceţi numărul de telefon al utilizatorului
Da
Nu
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare nume aparat>
Introduceţi numele unităţii
Da
Nu
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Selectare tip linie>
<Impuls>, <Ton>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Editare nume linie pt. ecranul Selectare linie>
Introduceţi numele liniei
Da
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Listă adrese implicită la selectarea liniei>
<Listă adrese 1> la <Listă adrese 10>, <Toate list.cu adr>
Da
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Viteză Start TX>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setare tasta R>
<PSTN>, <PBX>
Când este selectată opţiunea <PBX>:
<Prefix> (maxim 20 de cifre), <Cuplare>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirmaţi numărul de fax introdus>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Permite TX cu driver fax>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirmare înainte de trans.când este incl.dest. fax>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Doar Difuzare secvenţială>, <Tot>
<Restric. difuzare secv. când dest. fax sunt incl.>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări TX Fax la distanţă>*1
<Adresa Server Fax la Distanţă>
Introduceţi adresa IP sau numele gazdei
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Temporizare TX>
De la 1 la 24 la 99 ore (în trepte de câte o oră)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nr. linii TX>
1 la linia 4
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Selectare linie prioritară>
<Auto>, <Linia 1> până la <Linia X>*6
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Utilizare IP Fax>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări IP pt mod comunicare fax>
<Utilizare Intranet>: <Pornit>, <Oprit>
<Utilizare gateway VoIP>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Fax la distanţă>*1
<Foloseşte Fax la distanţă>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ajustare automată viteză comunicare când fol. VoIP>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Indică elementele care apar numai când produsele opţionale adecvate sunt disponibile pentru utilizare.
*2
<Arătaţi comentariile>: Nu
*3
<Detalii/Editare>: Nu, <Şterge>: Nu
*4
Indică elemente care nu pot fi afişate pe ecranul Setări/Înregistrare sau care pot avea setări implicite diferite, în funcţie de regiune.
*5
Numărul de linii depinde de echipamentul opţional ataşat la aparat şi de <Nr. linii TX>.
*6
Afişează în funcţie de numărul de linii setate în <Nr. linii TX>.
6W28-0EC