Gestionare date

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Import/Export>
<Import de pe Memorie USB>
<Stocare Rezultat Import în disp.>: <Pornit>, <Oprit>
<Stocare Rezultat Import pe USB>: <Pornit>, <Oprit>
<Parolă decriptare>
Nu
Nu
Nu
Nu
-
<Export către o memorie USB:>
<Parolă criptare>
Nu
Nu
Nu
Nu
-
<Raport rezultat import>
<Da>, <Nu>
Nu
Nu
Nu
Nu
-
<Restricţionare Import/Export din Servicii Web>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Iniţializare toate datele/setările>
<Da>, <Nu>
Nu
Nu
Nu
Nu
-
6W28-0EU