Licenţă/Altele

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Înregistrare licenţă>
24 caractere maximum
Nu
Nu
Nu
Nu
-
<Setări AddOn>
<Tipărire informaţii despre sistem>
<Da>, <Nu>
Nu
Nu
Nu
Nu
-
<Foloseşte TLS>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirmare certificat TLS folosind Aplicaţia AddOn>
<Pornit>, <Oprit>
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Adăugaţi art. de verificat>: <CN>: Pornit, Oprit
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Foloseşte cache DNS>
<Pornit (Util. nelim.)>, <Pornit(Specif. perioadă)>, <Oprit>
Când este selectată opţiunea <Pornit(Specif. perioadă)>:
<Perioadă a Valabilităţii>: De la 1 la 60 la 120 sec
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi Setări proxy ale acestui Dispozitiv>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adăugaţi X-FRAME-OPTIONS la HTTP Header>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări UI la distanţă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Foloseşte TLS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Şterge conţinutul avizierului>
<Da>, <Nu>
Nu
Nu
Nu
Nu
-
<Setări operare la distanţă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Parola>: Maxim 8 caractere (numai caractere alfanumerice)
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Utilizaţi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare/Actualizare Software>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Nu
Nu
Da
Nu
-
<Începe Ghid de configurare>
<Start>
Nu
Nu
Nu
Nu
-
<Permite folosirea funcţiei de imprimare mobilă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Nu
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1
Numai pentru aparate care acceptă funcţia Menţinere.
6W28-0ES