Setări securitate

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări Autentificare/Parolă>
<Setări funcţia Autentificare>
<Interzicere autentificare folosind ID Department şi PIN>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări blocare>
<Activare blocare>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Prag blocare>: 1 până la 10 ori
<Perioadă blocare>: De la 1 la 60 min
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Parolă>
<Interz. memorare în cache a Parolei de Autentificare>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Afişare avertisment când parola implicită este folosită>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Aut. folosirea parolei implicite pt. Acces de la Distanţă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Lungime minimă>
<Pornit> (de la 1 până la 32 de caractere), <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări perioadă valabilitate>
<Pornit> (de la 1 până la 180 zile), <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Interzicere util. 3 sau mai multe car. identice consec>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi cel puţin un 1 caracter majusculă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi cel puţin un 1 caracter literă mică>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi cel puţin o 1 cifră>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi cel puţin 1 simbol>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări criptare>
<Interzicere utilizare Criptare slabă>
<Pornit>, <Oprit>
Opţiunea <Pornit> este selectată:
<Interzicere utilizare Cheie/Certificat cu Criptare slabă>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda criptare format conform FIPS 140-2>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificare Sistem la Pornire>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
6W28-0EW