Administrare utilizator

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Gestionare Autentificare>
<Schimbă parola>*1
(32 caractere maximum)
Da
Da
Da
C
Authentication User Management
<Înregistrare/Editare Autentificare utilizator>
<Înregistrare>, <Detalii/Editare>, <Şterge>
Nu
Nu
Da
C
Authentication User Management
<Fol. Autentificare utilizator>
<Pornit>, <Oprit>
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Imagine conectare>*2: <Pornit>, <Oprit>
<Autentificare cu tastatura>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentificare cu tastatura>
<Numărul de Cache pentru Utilizatorii conectaţi>
<0>, <1>, <Max (Numărul maxim pt. Disp.)>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Afişaţi buton pt. Modificare Parolă în Meniul de Setări>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Fol. Taste numerice pentru Autentificare>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări afişaj ecran Autentificare>
<Afiş. când înc. operarea disp.>, <Afişaj când Func. selectat>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Afişaj când Func. selectat>:
<Solicitare autentificare pentru>: <Funcţii>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Necesită Autentificare în Setări/Înregistrare pentru>*3: <Toate elementele>, <Doar elemente pt. Administr.>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Funcţii pentru Restricţionare>
<Imprimare din drivere fără AMS Printer Driver Add-in>: <Restricţionare>, <Nu Restricţionaţi>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Scanare la distanţă>: <Restricţionare>, <Nu Restricţionaţi>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Restricţ. lucrări de la disp. de la dist. fără utiliz. aut.>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Rolul implicit când Înregistraţi un utilizator>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*3, <LimitedUser>*3
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrivire exactă nume utilizator>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări informaţii administrator sistem>
<ID administr. sistem>: 7654321 (Maximum şapte cifre)
<PIN admin. sistem>: 7654321 (Maximum şapte cifre)
<Nume admin. sistem>
<Adresa e-mail>
<Informaţii de contact>
<Comentariu>
Nu
Nu
Da
C
Department ID Management Settings
<Gestionare ID Departamente>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Department ID Management Settings
<Înregistrare PIN>
<Înregistrare>, <Editare>, <Şterge>, <Funcţii limitare>*4
Nu
Nu
Da
C
Department ID Management Settings
Când este selectată opţiunea <Înregistrare>/<Editare>:
<ID Departament>, <PIN>, <Activ./Dezactiv.limite şi Set.limită pagină>
Nu
Nu
Da
C
Department ID Management Settings
Când este selectată opţiunea <Activ./Dezactiv.limite şi Set.limită pagină>:
<Limită total tipăriri>:
<Pornit>, <Oprit>
Limită pagini (de la 0 la 999999)
<Limită copiere>: <Pornit>, <Oprit>
Limită pagini (de la 0 la 999999)
<Limită tipărire>: <Pornit>, <Oprit>
Limită pagini (de la 0 la 999999)
Nu
Nu
Da
C
Department ID Management Settings
Când este selectată opţiunea <Setare limită scanare>:
<Limită scanare color>: <Pornit>, <Oprit>
Limită pagini (de la 0 la 999999)
<Limită scanare Alb-Negru>: <Pornit>, <Oprit>
Limită pagini (de la 0 la 999999)
<Totaluri pagini>
<Şterge>, <Gestionare Cont Mare2>, <Tipărire listă>, <Ştrg tot totaluri>
Nu
Nu
Da
Nu
-
<Permite lucrări imprim. cu ID necunoscut>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Department ID Management Settings
<Permite lucrări scanare la dist.cu ID necunoscut>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Department ID Management Settings
*1
Indică elemente care apar numai dacă sunteţi conectat ca utilizator cu privilegii, altele decât privilegiile de administrator atunci când se utilizează autentificarea utilizatorului.
*2
Indică elementele care apar numai când echipamentele opţionale adecvate sunt disponibile pentru utilizare.
*3
Indică elemente care apar numai dacă SISTEMUL DE GESTIONARE A ACCESULUI este activat.
*4
Indică elemente care apar numai dacă autentificarea DepartmentID este setată ca serviciu de conectare.
6W28-0EL