Setări afişare

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Ecran predefinit după Pornire/Restabilire>
<Acasă>, <Copiere>, <Fax>*1, <Scanare şi Transmitere>, <Scanare şi Stocare>, <Acces. fişiere stocate>, <Curier intrări Fax/I-Fax>, <Remote Scanner>, <Instruire>, <Setări Dest./Redirecţ.>, <Tipărire>, <Scanare WSD>, <Scan for Mobile>, <Portal mobil>, <uniFLOW Online Setup>
Nu
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Desch. ecran Monitor Statut>: <Pornit>, <Oprit>
<Ecran predefinit (Monitor Statut)>
<Tip statut predefinit>: <Cop/Tipărire>, <Transmitere>, <Recepţionare>, <Stocare>, <Consumabile/Altele>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Statut/Jurnal>: <Statut lucrare>, <Jurnal lucrări>
<Detalii> (<Cop/Tipărire>, <Statut lucrare>): <Tipărire>, <Copiere>
<Detalii> (<Transmitere>, <Statut lucrare>): <Transmitere>, <Fax>
<Detalii> (<Recepţionare>, <Statut lucrare>): <Fax>, <Redirecţionare>
<Detalii> (<Cop/Tipărire>, <Jurnal lucrări>): <Copiere>, <Imprimantă>, <Tipărire locală>, <Tipăr. lucr. recepţ.>, <Tipărire raport>
<Detalii> (<Transmitere>, <Jurnal lucrări>): <Transmitere>, <Fax>
<Detalii> (<Recepţionare>, <Jurnal lucrări>): <Recepţionare>, <Fax>
<Afişare funcţia fax>*1
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Activare fax la Funcţia scanare şi transmitere>: <Pornit>, <Oprit>
<Memorare setări afişare locaţie>
<Reţea>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Suport memorie>: <Pornit>, <Oprit>
<Comutare limbă/tastatură>
<Limba>, <Dispunere tastat.>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Afişare buton Comutare limbă/tastatură>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Utilizaţi funcţia blocare Shift de pe tastatură>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Caractere înregistrate pt. Tastatură>
<Înregistrare/Editare>, <Şterge>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Afişează mesajul cu hârtia rămasă>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Nr. copii/Statut durată lucrare>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Notificare curăţare zona de scanare originale>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Prioritate ecran selectare tip hârtie>
<Simplu>, <Detaliat>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Comutare intrare milimetri/ţoli>
<Milimetru>, <Ţoli>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirmaţi când încărcaţi hârtie în sertarul pt. hârtie>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Afişare nume utilizator autentificat>
<În partea de sus a ecranului> (<Nume utilizator>, <Afişare Nume>), <În partea de jos a ecranului>, <Oprit>
Nu
Nu
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări afişare Adresă IP>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Afişaj Scan for Mobile>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Afişare portal mobil>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Afişare cod QR pe portal mobil>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1: Indică elementele care apar numai când produsele opţionale adecvate sunt disponibile pentru utilizare.
6W28-0CF