Reţea

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
<Raport Rezultat>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Raport Rezultat>
<Da>, <No>
Da
Da
Da
Nu
-
<Conf. modificări setare conexiune reţea>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Conf. modificări setare conexiune reţea>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări TCP/IP>: <Setări IPv4>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Folosiţi IPv4>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări adresa IP>
<Adresa IP>: <0.0.0.0>
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Mască subreţea>: <0.0.0.0>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa gateway>: <0.0.0.0>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IP auto>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări opţiune DHCP>
<Obţineţi numele gazdei>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Actualiz. dinamică DNS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Solicitare Adresă Server DNS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Obţinere nume domeniu>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Solicitare adresă Server WINS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Solicitare adresă Server SMTP>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Solicitare adresă Server POP>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Comandă PING>
<Adresa IPv4>: <0.0.0.0>
Nu
Da
Nu
Nu
-
*1
Această setare poate fi specificată numai de la IU la distanţă.
<Setări TCP/IP>: <Setări IPv6>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Folosiţi IPv6>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări adresă fără ţară>
<Folosiţi adresa fără ţară>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări adresa manuală>
<Folosiţi adresa manuală>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Adresa manuală> (Adresă IPv6 (maxim 39 de caractere))
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Lungime prefix>: De la 0 la 64 la 128
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Adresă ruter implicită> (maximum 39 de caractere)
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi DHCPv6>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Comandă PING>
<Adresa IPv6> (maximum 39 de caractere)
Nu
Da
Nu
Nu
-
<Nume gazdă>
Nu
Da
Nu
Nu
-
<Recepţionaţi doar Prefix Adresă cu ţară>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări opţiune DHCP>
<Solicitare Adresă Server DNS>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Obţinere nume domeniu>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări TCP/IP>: <Setări DNS>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări Adresă Server DNS>
<IPv4>
<Server DNS primar>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Server DNS secundar>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Server DNS primar>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Server DNS secundar>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări nume gazdă/nume domeniu DNS>
<IPv4>
<Nume gazdă>: Canon****** („******” reprezintă ultimele şase cifre ale unei adrese MAC.)
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Nume domeniu>
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Fol. ac. Nume Gazdă/Nume Domeniu ca IPv4>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Nume gazdă>: Canon****** („******” reprezintă ultimele şase cifre ale unei adrese MAC.)
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Nume domeniu>
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Setări actualizare dinamică DNS>
<IPv4>
<Actualiz. dinamică DNS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Actualiz. dinamică DNS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare adresă fără ţară>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare adresă manuală>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare adresă cu ţară>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări mDNS>
<Folosiţi IPv4 mDNS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume mDNS> (maximum 63 de caractere)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi IPv6 mDNS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi acelaşi nume mDNS ca IPv4>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume mDNS> (maximum 63 de caractere)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări TCP/IP>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări Nume Computer/Nume grup de lucru>
<Nume computer> (maximum 15 caractere): Canon****** („******” reprezintă ultimele şase cifre ale unei adrese MAC.)
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Nume grup de lucru> (maximum 15 caractere): GRUP DE LUCRU
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Comentariu> (maximum 48 de caractere)
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Utilizare NetBIOS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Setări Client SMB>
<Tip autentificare>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Solicitare Semnătură SMB pt. conectare>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Solicitare Criptare pt. conectare>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Temporizare>: De la 3 la 10 la 300 sec
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specificare versiune Client SMB>
<1.0>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări WINS>
<Rezoluţie WINS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresă server WINS> (Adresă IP)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări tipărire LPD>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pagină banner LPD>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Temporizare RX>: De la 1 la 5 la 60 (min.)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări tipărire RAW>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Comunicare bidirecţională>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Temporizare RX>: De la 1 la 5 la 60 (min.)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări SNTP>
<Utilizaţi SNTP>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Interval interogare>: De la 10 la 1440 la 2880 min
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa server NTP> (Adresa IP sau numele gazdei)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificare server NTP>
Nu
Da
Da
Nu
-
<Setări tipărire FTP>
<Folos. tipărire FTP>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume utilizator>: guest
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Parola>: 7654321
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi UTF-8 pt.a afişa Numele Lucrării de imprim.FTP>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări WSD>
<Folos. imprimare WSD>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi navigare WSD>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folos. scanare WSD>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi modul PASV pentru FTP>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări tipărire IPP>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Permite la folosirea TLS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi autentificare>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări difuzare multiplă Discovery>
<Răspuns>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume dom. aplicare>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>: De la 1 la 11427 la 65535
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: De la 0 la 3 la 254
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: De la 60 la 600 la 65535 sec
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Utilizaţi HTTP>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări TLS>
<Setări care folosesc TLS>
Nu
Da
Da
Nu
-
<Cheie şi Certificat>
<Setare ca şi cheie implicită>: <Da>, <Nu>
Nu
Da
Da
Nu
-
<Detalii certificat> (<Versiune>, <Număr de serie>, <Algoritm semnătură>, <Emise cătr>, <Data început valabilitate>, <Data sfârşit valabilitate>, <Emitent>, <Cheie publică>, <Mini imprimat certificat>, <Emise către (Nume alt.)>, <Verif. Certificat>)
Nu
Da
Da
Nu
-
<Afişare loc utilizare> (Afişează la ce se utilizează perechea de chei)
Nu
Da
Da
Nu
-
<Specificare vers. permisă>
<Versiune maximă>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Versiune minimă>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Algoritm>
<Algoritm criptare>
<AES-CBC (256-bit)>: <Pornit>, <Oprit>
<AES-GCM (256-bit)>: <Pornit>, <Oprit>
<3DES-CBC>: <Pornit>, <Oprit>
<AES-CBC (128-bit)>: <Pornit>, <Oprit>
<AES-GCM (128-bit)>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări proxy>
<Folosiţi proxy>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresă server> (Adresa IP sau FQDN)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Număr port>: De la 1 la 80 la 65535
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Fol. proxy în cadrul aceluiaşi domeniu>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setare autentificare>
<Fol. autentificare proxy>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume utilizator> (maximum 24 de caractere)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Parola> (maximum 24 de caractere)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirm Info.Autent. în modul Gestionare Autent.>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai de la IU la distanţă.
<Setări TCP/IP>: <Setări IPSec>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Foloseşte IPSec>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Recepţ. pachete fără politici>
<Permite>, <Respinge>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Politică P/O>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înreg.>
<Nume regulă> (maximum 24 de caractere)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări selector>
<Adresa locală> (<Toate adrese IP>, <Adresa IPv4>, <Adresa IPv6>, <Setări man. IPv4>, <Setări man. IPv6>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări man. IPv4> (<Adresă unică>, <Gamă adrese>(<Prima adresă>, <Ultima Adresă>), <Setări subreţea>(<Adresa>, <Mască subreţea>))
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări man. IPv6> (<Adresă unică>(<Adresa>), <Gamă adrese> (<Prima adresă>, <Ultima Adresă>), <Specificare prefix> (<Adresa>, <Lungime prefix>))
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Lungime prefix> (de la 0 la 64 la 128)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa la distanţă>(<Toate adrese IP>, <Toate adr. IPv4>, <Toate adr. IPv6>, <Setări man. IPv4>, <Setări man. IPv6>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări man. IPv4>(<Adresă unică>, <Gamă adrese>(<Prima adresă>, <Ultima Adresă>), <Setări subreţea>(<Adresa>, <Mască subreţea>))
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări man. IPv6> (<Adresă unică>(<Adresa>), <Gamă adrese> (<Prima adresă>, <Ultima Adresă>), <Specificare prefix> (<Adresa>, <Lungime prefix>))
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Lungime prefix> (de la 0 la 64 la 128)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port> (<Specif. după număr de port>, <Specif. după nume service>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specif. după număr de port>(<Port local>(<Toate porturile>, <Port unic>), <Port la distanţă>(<Toate porturile>, <Port unic>))
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port unic> (de la 1 până la 65535)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specif. după nume service>
<Service Pornit/Oprit>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări IKE>
<Mod IKE>: <Principal>, <Agresiv>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda autentificare>: <Met.cu cheie pre-partaj.> (<Cheie partajată>), <Metoda cu semnăt.digit.> (<Cheie şi Certificat>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Cheie şi Certificat>:
<Setare ca şi cheie implicită>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Cheie şi Certificat>:
<Detalii certificat>(<Versiune>, <Număr de serie>, <Algoritm semnătură>, <Emise cătr>, <Data început valabilitate>, <Data sfârşit valabilitate>, <Emitent>, <Cheie publică>, <Mini imprimat certificat>, <Emise către (Nume alt.)>, <Verif. Certificat>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Cheie şi Certificat>: <Afişare loc utilizare>(Afişează la ce se utilizează perechea de chei)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritm Autentificare/Criptare> (<Auto>, <Setări manuale>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritm Autentificare/Criptare>: <Setări manuale>
<Autentificare>
<SHA1>: <Pornit>, <Oprit>
<SHA2>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Criptare>
<3DES-CBC>: <Pornit>, <Oprit>
<AES-CBC>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Grup DH>
<Grup 14 (2048)>: <Pornit>, <Oprit>
<ECDH-P256>: <Pornit>, <Oprit>
<ECDH-P384>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări reţea IPSec>
<Validitate>
<Ora>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pornit>: (De la 1 la 480 la 65535min)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Validitate>
<Format>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pornit>: (0 De la 1 până la 65535 MB)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritm Autentificare/Criptare>: <Auto>, <Setări manuale>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algoritm Autentificare/Criptare>: <Setări manuale> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Setări <ESP>:
<Autentificare ESP>
<SHA1>: <Pornit>, <Oprit>
<NULL>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Criptare ESP>
<3DES-CBC>: <Pornit>, <Oprit>
<AES-CBC>: <Pornit>, <Oprit>
<NULL>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Setări <ESP (AES-GCM)>: Niciuna
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Setări <AH (SHA1)>: Niciuna
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mod conectare>:
Transport (numai afişare)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Permite doar 256-bit pentru Lung. cheie AES>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
Nu
-
<Editare>
-
Nu
Da
Da
Nu
-
<Şterge>
-
Nu
Da
Da
Nu
-
<Tipărire listă>
<Da>, <Nu>
Nu
Da
Da
Nu
-
<Setări TCP/IP>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: De la 600 la 1500 bytes (600-1500)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi Network Link Scan>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Foloseşte TLS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai de la IU la distanţă.
<Setări SNMP>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Utilizare SNMPv1>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Comunitate dedicată>
<Comunitate dedicată>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Permisiune acces MIB>: <Citire/Scriere>, <Doar citire>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setare Nume comunitate 1>
<Nume comunitate 1>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Permisiune acces MIB>: <Citire/Scriere>, <Doar citire>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume Comunitate>: publică
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setare Nume comunitate 2>
<Nume comunitate 2>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Permisiune acces MIB>: <Citire/Scriere>, <Doar citire>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume Comunitate>: public2
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Utilizare SNMPv3>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Administrator>
<Fol. Administrator>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Parolă criptare>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Fol. aceeaşi parolă ca pentru autentificare>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări utilizator>
<Utilizator Pornit/Oprit>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare> (<Nume utilizator>, <Permisiune acces MIB> (<Citire/Scriere>, <Doar citire>), <Setări securitate> (<Aut. Da/Criptare Da>, <Aut. Da/Criptare Nu>, <Nr. aut./Nr. criptare>), <Algoritm autentificare> (<MD5>, <SHA1>), <Parolă autentificare>, <Algoritm criptare> (<DES>, <AES>), <Parolă criptare>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalii/Editare> (<Nume utilizator>, <Permisiune acces MIB> (<Citire/Scriere>, <Doar citire>), <Setări securitate> (<Aut. Da/Criptare Da>, <Aut. Da/Criptare Nu>, <Nr. aut./Nr. criptare>), <Algoritm autentificare> (<MD5>, <SHA1>), <Parolă autentificare>, <Algoritm criptare> (<DES>, <AES>), <Parolă criptare>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Şterge>
Nu
Da
Da
Nu
-
<Extragere info. Gest. imprim. de la gazdă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Formataţi Resursele Gazdă MIB la RFC2790>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Formataţi Resursele Gazdă MIB la RFC2790>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări port dedicat>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări port dedicat>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metodă autentificare port dedicat>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Metodă autentificare port dedicat>
<Mod 1>, <Mod 2>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Utilizaţi funcţia stocare în memorie>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Utilizaţi funcţia stocare în memorie>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Timp de aşteptare conectare la pornire>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Timp de aşteptare conectare la pornire>
De la 0 la 300 sec
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări driver Ethernet>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări driver Ethernet>
<Detectare auto>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mod comunicare> (Oprit): <Semi Duplex>, <Duplex complet>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tip Ethernet> (Oprit): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Viteză curentă de transmisie>: Numai afişare
Nu
Da
Da
Nu
-
<Adresă MAC>: Numai afişare
Nu
Da
Da
Nu
-
<Setări IEEE 802.1X>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Foloseşte IEEE 802.1X>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume conectare>
Nume conectare
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verif. Certificat Autentif. Server>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificaţi nume Server de autentif.>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Server autentificare>
Server autentificare
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Foloseşte TLS>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Cheie şi Certificat>
Setare ca şi cheie implicită
Nu
Da
Da
Nu
-
<Detalii certificat> (<Versiune>, <Număr de serie>, <Algoritm semnătură>, <Emise cătr>, <Data început valabilitate>, <Data sfârşit valabilitate>, <Emitent>, <Cheie publică>, <Mini imprimat certificat>, <Emise către (Nume alt.)>, <Verif. Certificat>)
Nu
Da
Da
Nu
-
<Afişare loc utilizare> (Cheie şi certificat)
Nu
Da
Da
Nu
-
<Foloseşte TTLS>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<<Setări TTLS (Protocol TTLS)>>: <MSCHAPv2>, <PAP>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Foloseşte PEAP>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume utilizator>
Numele utilizatorului de autentificat cu autentificarea IEEE802.1X
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Parola>
Parola utilizatorului de autentificat cu autentificarea IEEE802.1X
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Fol. Nume con. ca Nume utiliz.>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Firewall>: <Filtru adresă IPv4>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Filtru de ieşire>
<Folosiţi filtrul>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Politică implicită>: <Permite>, <Respg.>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare> (Până la 16 adrese IPv4), <Editare>, <Şterge>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare>
<Adresă unică>, <Interval adrese> (<Prima adresă>, <Ultima Adresă>), <Adresă cu prefix> (<Adresa>, <Lungime prefix>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Editare>
<Adresă unică>, <Interval adrese> (<Prima adresă>, <Ultima Adresă>), <Adresă cu prefix> (<Adresa>, <Lungime prefix>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Lungime prefix> (de la 0 la 32)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtru de intrare>
<Folosiţi filtrul>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Politică implicită>: <Permite>, <Respinge>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare> (Până la 16 adrese IPv4), <Detalii/Editare>, <Delete>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare>
<Adresă unică>, <Interval adrese> (<Prima adresă>, <Ultima Adresă>), <Adresă cu prefix> (<Adresa>, <Lungime prefix>), <Număr port> (<Nu specificaţi>, <Specificaţi>)
<Specificaţi> (<Număr port>): <Adăugare>, <Şterge>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalii/Editare>
<Adresă unică>, <Interval adrese> (<Prima adresă>, <Ultima Adresă>), <Adresă cu prefix> (<Adresa>, <Lungime prefix>), <Număr port> (<Nu specificaţi>, <Specificaţi>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Lungime prefix> (de la 0 la 32)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Permite mereu transmisia/recepţia folosind ICMP>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Firewall>: <Filtru adresă IPv6>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Filtru de ieşire>
<Folosiţi filtrul>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Politică implicită>: <Permite>, <Respinge>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare> (Până la 16 adrese IPv6), <Editare>, <Şterge>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare>
<Adresă unică> (<Adresa>), <Adresă cu prefix> (<Prefix IPv6>, <Lungime prefix>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Editare>
<Adresă unică> (<Adresa>), <Adresă cu prefix> (<Prefix IPv6>, <Lungime prefix>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Lungime prefix> (de la 0 la 128)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtru de intrare>
<Folosiţi filtrul>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Politică implicită>: <Permite>, <Respinge>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare> (Până la 16 adrese IPv6), <Detalii/Editare>, <Şterge>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare>
<Adresă unică> (<Adresa>), <Adresă cu prefix> (<Prefix IPv6>, <Lungime prefix>), <Număr port> (<Nu specificaţi>, <Specificaţi>)
<Specificaţi> (<Număr port>): <Adăugare>, <Şterge>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalii/Editare>
<Adresă unică> (<Adresa>), <Adresă cu prefix> (<Prefix IPv6>, <Lungime prefix>), <Număr port> (<Nu specificaţi>, <Specificaţi>)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Lungime prefix> (de la 0 la 128)
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Permite mereu transmisia/recepţia folosind ICMPv6>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Firewall>: <Filtru adrese MAC>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Filtru de ieşire>
<Folosiţi filtrul>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Politică implicită>: <Permite>, <Respinge>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare> (Până la 100 de adrese Mac), <Editare>, <Şterge>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtru de intrare>
<Folosiţi filtrul>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Politică implicită>: <Permite>, <Respinge>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare> (Până la 100 de adrese Mac), <Editare>, <Şterge>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Firewall>: <Jurnal bloc adrese IP>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Jurnal bloc adrese IP>
<Ora>, <Tip>, <Adresa IP>, <Număr port>, <Rezultat>, <Afişare adresa IP>
Nu
Da
Da
Nu
-
<Fol. Mopria>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Fol. Mopria>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Foloseşte AirPrint>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Foloseşte AirPrint>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Afişare erori pt. AirPrint>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Afişare erori pt. AirPrint>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări imprimare Google Cloud>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări imprimare Google Cloud>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări informaţii poziţie dispozitiv>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări informaţii poziţie dispozitiv>
<Latitudine>: Specificaţi latitudinea.
Nu
Da
Da
Nu
-
<Longitudine>: Specificaţi longitudinea.
Nu
Da
Da
Nu
-
<Selectare Interfaţă>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Selectare Interfaţă>
<Reţea cu fir>, <Reţea fără fir>, <Reţea cu fir + Reţea fără fir>
Nu
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Reţea fără fir>: <Setări reţea fără fir>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Mod WPS Apăsare buton>
<Mod WPS Cod PIN>
<Altele (Setare manuală)>
<Selectare punct de acces>
Selectaţi punctul de acces şi tipul de securitate din listă
Nu
Da
Nu
Nu
-
Autentificare WEP: <Introduceţi cheia reţelei (WEP)> (<Cheie WEP>: Introduceţi cheia WEP)
Nu
Da
Nu
Nu
-
Criptare WPA/WPA2-PSK: <Introduceţi cheia reţelei (PSK)> (<PSK>: Introduceţi expresia de acces WPA/WPA2-PSK)
Nu
Da
Nu
Nu
-
<Introducere manuală>
<SSID>: Introduceţi SSID
Nu
Da
Nu
Nu
-
<Setări securitate>: <Niciunul>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
Nu
Da
Nu
Nu
-
<Setări securitate> (<WEP>)
<Autentif. IEEE 802.11> (<Open System>, <Cheie partajată>), <Cheie WEP 1>, <Cheie WEP 2>, <Cheie WEP 3>, <Cheie WEP 4>
<Setări securitate> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Metodă criptare> (<Auto>, <AES-CCMP>), <PSK>
Nu
Da
Nu
Nu
-
<Reţea fără fir>: <Informaţii reţea fără fir>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Informaţii reţea fără fir>
<Afişaţi tot>
Nu
Da
Da
Nu
-
<Detalii>
Nu
Da
Da
Nu
-
<Reţea fără fir>: <Mod econom. energie>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Mod econom. energie>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări conexiune directă>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Fol. conexiune directă>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tip conexiune directă>
<Mod Access Point>, <Wi-Fi Direct>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume dispozitiv pt. Wi-Fi Direct>
Nume dispozitiv pt. Wi-Fi Direct (Max 32 caractere): Nume dispozitiv
Nu
Da
Da
Nu
Settings/Registration Basic Information
<Interval până când sesiunea Conex. directă e închisă>
0 = Niciunul, de la 1 la 30 la 60 min.
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări mod Access Point>
<Fol. SSID şi cheile de reţea personale>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Fol. SSID pers.>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: Introduceţi SSID
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specif. Cheie reţea de folosit>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Cheie reţea>: Introduceţi cheia de reţea
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Menţineţi Activat dacă se specifică SSID/Cheie reţea>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări adresă IP pentru Conexiune directă>
192.168.22.1
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări SSID Personal şi Cheie reţea>
<Fol. SSID pers.>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Personal Setting Information
<SSID>: Introduceţi SSID personal.
Da
Da
Nu
C
Personal Setting Information
<Fol. Cheie reţea pers.>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Personal Setting Information
<Cheie reţea>: Introduceţi cheia de reţea personală.
Da
Da
Nu
C
Personal Setting Information
<Activare/Dezactivare auto Conexiune Directă la Conectare/Deconectare>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Personal Setting Information
<Fol. Nume con. ca Nume utiliz. pt. Lucrări de imprim.>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări linie secundară>
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări adresa IP>
<DHCP>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa IP>: <0.0.0.0>
Nu
Da
Nu
A
Settings/Registration Basic Information
<Mască subreţea>: <0.0.0.0>
Nu
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Linie prioritară pt. Comunicare cu Dispozitive Mobile>
<Linia principală>, <Linie secundară>
Nu
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Restricţionare Funcţii pentru linia secundară>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
6W28-0CJ