Setări hârtie

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări hârtie>
Sursă hârtie
<Setare>:
<Simplă 1 (64-75 g/m2)>, <Simplă 2 (76-90 g/m2)>, <Color (64-80 g/m2)>, <Reciclată>, <Pre-perforată>
<Format personalizat>
Da
Da
Da*1
B*2
Settings/Registration Basic Information
<Setări gestionare tipuri hârtie>
<Detalii/Editare>
<Nume>, <Categoria>, <Greutate de bază>, <Finisare>, <Tip>, <Color>, <Utilizare ca Hârtie Şablon>, <Mod Mediu umed>, <Reglare separare hârtie>
<Duplicare>, <Şterge>
Da
Nu
Da
C*3
Paper Type Management Settings
<Înregistrare Hârtie Preferată (Tava universală)>
<P1> până la <P30>:
<Înreg./Editare>, <Redenumire>, <Şterge>
Da
Da
Nu
B
Settings/Registration Basic Information
<Setări implicite tava universală>
<Foloseşte Presetat> (<Înregistrare>)
<Specificaţi Mereu> (<Standard>, <Hârtie Preferată>)
Da
Da
Nu
B
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare format Personalizat>
<S1> până la <S4>:
<Înreg./Editare>, <Redenumire>, <Şterge>
Da
Da
Nu
B
Settings/Registration Basic Information
*1: <Format Pers.> şi <Plic> nu se pot seta din IU la distanţă.
*2: <Format Pers.> nu se poate importa cu funcţia Import total.
*3: Opţiunea <Utilizare ca Hârtie Şablon> este categorisită drept „A”.
6W28-0CE