Setări temporizator/energie

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Reglare oră>
00:00 la 23:59, în incremente de câte un minut
Da
Da
Nu
Nu
-
<Setări dată/oră>
Setare data şi ora (număr din 12 cifre)
Nu
Nu
Da
Nu
Settings/Registration Basic Information
<Zona orară>: De la UTC-12:00 la UTC+00:00 la UTC+14:00
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ora de vară>: <Pnit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Data încep.> (<Luna>/<Ziua>/<Ora> (de la 0 la 23)),
<Data sfârşit> (<Luna>/<Ziua>/<Ora> (de la 0 la 23))
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Format oră>
<24 h>, <12 h>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări Pornire rapidă pt.alimentarea generală>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Timp resetare auto>
0 minute=Oprit, 10 până la 50 de secunde în trepte de câte 10 secunde, de la 1 la 2 la 9 minute în trepte de câte un minut
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Restricţionare timp resetare auto>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Funcţie după resetare auto>
<Funcţia implicită>, <Funcţia selectată>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Interval Oprire Automată>
0 ore=Oprit, de la 1 la 4 la 8 ore în trepte de câte o oră
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Temporizator săptămânal cu oprire automată>
De <Duminică> până <Sâmbătă>, de la 00:00 până la 23:59, în incremente de câte un minut
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Interval hibernare auto>
10 secunde, 1 minut, 2 minute, 10 minute, 15 minute, 20 minute, 30 minute, 40 minute, 50 minute, 1 oră
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Utilizare energie în modul hibernare>
<Mic>, <Mare>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Temporizator săptămânal hibernare auto>
De <Duminică> până <Sâmbătă>, de la 00:00 până la 23:59, în incremente de câte un minut
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări ora ieşire din mod hibernare>
00:00 la 23:59, în incremente de câte un minut
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
6W28-0CH