Setarea datei/orei

Ajustaţi data/ora aparatului. Aceste setări trebuie efectuate corect în măsura în care data/ora se utilizează în cazuri precum trimiterea automată a unui e-mail la un moment specificat.
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>  <Setări dată/oră>.
3
Introduceţi data/ora.
 <Zona orară>
Selectaţi fusul orar pentru zona dumneavoastră.
Pentru a schimba fusul orar, apăsaţi <Setare> şi selectaţi fusul orar.
UTC este un acronim pentru Universal Coordinated Time. Standardul (fusul orar) pentru fiecare ţară este determinat pe baza UTC. Pentru comunicaţii prin Internet, este esenţială setarea precisă a fusului orar.
 <Ora de vară>
Pentru a seta ora de vară, apăsaţi <Pornit> şi setaţi data/ora pentru <Data încep.> şi <Data sfârşit>. Pentru a seta data, specificaţi ziua din săptămână şi săptămâna din lună.
Dacă este setată ora de vară, ora poate fi dată înainte cu o oră în comparaţie cu fusul orar sau ora din timpul unei perioade specificate din timpul verii.
 Data şi ora
Introduceţi 4 cifre pentru an, 4 cifre pentru lună şi zi şi 4 cifre pentru oră în acelaşi mod în care ora curentă apare pe afişaj.
Ordinea datei şi orei poate diferi, în funcţie de ţară/regiune.
Ora se introduce în format de 24 de ore.
Dacă faceţi o greşeală, apăsaţi  şi introduceţi din nou de la an.
4
Apăsaţi <OK>.
Dacă aţi schimbat setarea de la <Zona orară> sau <Ora de vară>, trebuie să reporniţi aparatul OPRIND alimentarea. Apăsaţi întrerupătorul de alimentare pentru a OPRI aparatul (Oprirea aparatului). După ce au trecut 10 secunde sau mai mult de la stingerea afişajului panoului tactil şi a indicatoarelor, porniţi din nou aparatul (Pornirea aparatului).
6W28-005