Instalarea driverelor

Instalaţi driverul de imprimantă, driverul de fax şi driverele pentru alte opţiuni de sistem, precum şi software-ul aferent pe computer.
1
Faceţi pregătirile înainte de instalare.
Dotaţi unitatea principală cu echipament opţional (Echipamente opţionale).
Dacă un CD-ROM este livrat împreună cu aparatul, introduceţi-l în driverul CD-ROM al computerului.
Puteţi descărca driverele şi software-ul pentru a le utiliza de pe site-ul web Canon (http://www.canon.com/).
Ultimele versiuni de drivere şi software sunt încărcate pe site-ul Canon atunci când acestea devin disponibile. Descărcaţi-le după cum este necesar după verificarea mediului de operare pentru aparatul dumneavoastră.
Este posibil ca unele funcţii ale driverelor şi ale software-ului să nu fie disponibile în funcţie de modelul aparatului sau mediul de operare.
Este posibil ca unele drivere să nu fie pe deplin compatibile cu sistemul de operare pe care îl utilizaţi. Verificaţi compatibilitatea driverului cu cele mai recente versiuni ale sistemelor de operare de pe site-ul web Canon.
2
Efectuaţi instalarea driverelor.
Pentru detalii despre instalare, consultaţi manualele pentru driverele şi software-ul pe care doriţi să le utilizaţi.
Dacă nu este permisă comunicarea prin adresa IP relevantă în <Setări Firewall>, nu puteţi instala driverul. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Specificarea adreselor IP în Setările firewall-ului.
După ce aţi instalat driverul, dacă comunicarea prin adresa IP a computerului pe care l-aţi instalat nu este permisă în <Setări Firewall>, nu puteţi imprima sau trimite fax de la acel computer.
6W28-015