Setarea adresei IPv4 a liniei secundare

Dacă aţi selectat <Selectare Interfaţă>, puteţi seta adresa IP pentru LAN wireless (linie secundară) în <Setări linie secundară>.
Numai adresele IPv4 pot fi utilizate cu sub linia.
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări linie secundară>.
3
Apăsaţi <Setări adresa IP> şi setaţi adresa IP pentru LAN wireless (linie secundară).
Puteţi seta atât alocarea automată, cât şi introducerea manuală. Dacă le setaţi pe ambele şi setaţi <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> la <Oprit>, adresa IP introdusă manual este utilizată când preluarea adresei IP automate eşuează.
Atribuirea automată a adresei IP cu DHCP
Apăsaţi <DHCP>. Selectaţi acest element în funcţie de mediul de reţea al reţelei dumneavoastră LAN wireless.
Dacă s-a selectat <DHCP>, comunicarea se realizează pentru a verifica dacă sunt furnizate servicii de reţea, indiferent dacă mediul poate utiliza DHCP. Este recomandat să deselectaţi acest articol dacă nu utilizaţi DHCP.
Introducerea manuală a adresei IP
1
Confirmaţi că opţiunea <DHCP> este deselectată.
Dacă este selectată, apăsaţi butonul pentru a o deselecta.
2
Introduceţi adresa IP şi masca de subreţea.
Apăsaţi fiecare buton şi introduceţi setarea necesară.
4
Apăsaţi <OK>.
5
Apăsaţi   <Da>.
Reţeaua LAN wireless (linie secundară) nu se poate conecta la alte reţele printr-un router.
6W28-00S