Efectuarea setărilor de Ethernet

Ethernet este un standard care stipulează metodele de comunicare într-un LAN. În mod normal, sistemul de comunicaţii (semi-duplex/full-duplex) şi tip Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) pot fi setate automat. Puteţi să le setaţi separat comutând setarea la operarea manuală. Înregistraţi setările, dacă este necesar.
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări driver Ethernet>.
3
Efectuaţi setările de Ethernet.
În mod normal, apăsaţi <Pornit> în <Detectare auto>. Sistemul de comunicaţie şi tipul de Ethernet sunt detectate şi configurate automat.
Efectuarea manuală a setărilor reţelei Ethernet
1
Apăsaţi <Oprit> în <Detectare auto>.
2
Selectaţi sistemul de comunicare.
 <Semi Duplex>
Efectuaţi funcţii de trimitere/primire alternativ. Selectaţi această opţiune când routerul conectat este setat pentru o comunicare semi-duplex.
 <Duplex complet>
Efectuaţi funcţii de trimitere/primire simultan. Selectaţi acest lucru ca o regulă generală.
3
Selectaţi tipul Ethernet.
Selectaţi <10BASE-T>, <100BASE-TX> sau <1000BASE-T> în <Tip Ethernet>.
4
Apăsaţi <OK>.
5
Apăsaţi   <Da>.
6W28-00W