Zobrazenie príručky Užívateľská príručka

Táto časť opisuje značky, tlačidlá, obrazovky a ďalšie položky používané v príručke Užívateľská príručka. Varovania a upozornenia sú tiež uvedené v časti Dôležité bezpečnostné pokyny v príručke Začíname dodanej so zariadením. Pozrite si aj tieto pokyny.
Označenia
Upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, obmedzení, manipulácie so strojom, užitočné tipy a iné informácie sú označené pomocou nižšie zobrazených označení.
 
Označuje upozornenia týkajúce sa postupov, ktoré by mohli v prípade ich nesprávneho vykonania spôsobiť poranenie osôb. Vždy dbajte na tieto upozornenia. Len tak zaistíte bezpečné používanie zariadenia.
Označuje operáciu, ktorú nesmiete vykonať. Pozorne si prečítajte tieto informácie a nikdy opísané operácie nevykonávajte.
Označuje prevádzkové požiadavky a obmedzenia. Pozorne si prečítajte tieto informácie. Len tak budete môcť zariadenie správne používať bez rizika poškodenia zariadenia alebo iného majetku.
Označuje vysvetlenie spôsobu používania, prípadne obsahuje ďalšie vysvetlenie spôsobu používania.
TIPY
Označuje užitočné funkcie alebo tipy na používanie stroja.
Klávesy a tlačidlá
Klávesy na ovládacom paneli, tlačidlá zobrazené na displeji dotykového panela a tlačidlá na obrazovke počítača sú zobrazené takto.
Typ
Príklad
Tlačidlá na ovládacom paneli
Tlačidlá na displeji dotykového panela*
<Nastavenia funkcie>
<Zrušiť>
Tlačidlá a iné textové rozhrania zobrazené na displeji počítača
[Preferences]
[OK]
* Operácia dotknutia sa tlačidla na displeji dotykového panela sa v príručke Užívateľská príručka označuje ako „stlačenie“.
Obrazovka
Obrazovky používané v príručke Užívateľská príručka sa môžu odlišovať od obrazovky vášho zariadenia v závislosti od modelu, voliteľného vybavenia a verzie.
V závislosti od používaného operačného systému sa časť indikovaného obsahu na obrazovke vášho počítača môže odlišovať.
Obsah na obrazovke, ktorý sa týka ovládačov a softvéru, sa môže odlišovať v dôsledku inovácií verzie.
Ilustrácie
Ilustrácie používané v príručke Užívateľská príručka pochádzajú z modelu „imageRUNNER 2425i“ s nasledujúcimi nainštalovanými doplnkami (ak nie je uvedené inak).
Cassette Feeding Module-AK
6W29-0L4